submenu
content

FIO 2016 na start!

01-09-2015

Wystartował konkurs w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na rok 2016. Do podziału jest 60 mln zł. 

 

Oferty o dofinansowanie można składać ramach jednego z trzech Priorytetów: Priorytet 2 - Aktywne społeczeństwo; Priorytet 3 - Aktywni obywatele; Priorytet 4 - Silne organizacje pozarządowe oraz Komponentu Wsparcia Działań Strażniczych w Priorytecie 3 i Komponentu Działań Systemowych w Priorytecie 4.

 

Działania realizowane ze środków FIO mają zwiększyć zaangażowanie obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Mają także umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

 

O jakie dotacje można wnioskować?

  • dla zadań jednorocznych: od 10 tys. zł do 100 tys. zł,
  • dla zadań dwuletnich: od 20 tys. zł do 200 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 tys. zł),
  • w Komponencie Działań Systemowych: od 20 tys. zł do 750 tys. zł (od 10 tys. zł do 250 tys. zł rocznie).

 

Do kiedy trzeba złożyć ofertę?

W Priorytecie 3, w tym w ramach Komponentu Wsparcia Działań Strażniczych oraz w Priorytecie 4 oferty można składać od 1 września 2015 r. do 23 września 2015 r. do godziny 16:15.

 

W Priorytecie 2 oferty można skłądać od 1 grudnia 2015 r. do 7 stycznia 2016 r. do godziny 16:15.

 

UWAGA: Oferenci, którzy złożą ofertę w Priorytecie 3 lub 4 (wyjątek stanowi oferta złożona w Komponencie Działań Systemowych) nie mogą składać ofert w Priorytecie 2.

 

Listę projektów przeznaczonych do dofinansowania poznamy przed 1 maja 2016 r.

 

Więcej informacji tutaj.

 

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku i które przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych. Nie muszą one posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich powołano w 2005 r. W 2008 r. utworzono na ten cel rezerwę budżetową. Od 2009 r. FIO działa jako Program Operacyjny, a od 2014 r. jako Program.

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-10-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: