submenu
content

Startuje FIO 2015

08-12-2014

Można już składać wnioski o przyznanie dotacji w ramach konkursu Funduszu Inicjatyw Społecznych na 2015 rok.

 

Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach jednego z trzech priorytetów:

 

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo;

Priorytet 3. Aktywni obywatele;

Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe (w ramach priorytetu 4 wydzielono komponent działań systemowych).

 

Projekty mogą być realizowane w ciągu jednego roku (od 1 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.) lub w ciągu dwóch lat (od 1 maja 2015 r. do 30 listopada 2016 r.). W Komponencie Działań Systemowych w priorytecie 4 realizowane są jedynie projekty dwuletnie: od 1 maja 2015 r. do 30 listopada 2016 r. lub projekty trzyletnie: od 1 maja 2015 r. do 30 listopada 2017 r. Dotacje wynoszą od 10 do 750 tys. zł.

 

Zgłoszenia należy składać w dwóch formach:

- w wersji elektronicznej przez Generator Ofert FIO;

- w wersji papierowej lub składając ofertę za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

 

Ofertę należy przesłać do 19 stycznia 2015 r. do godz.16:15.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 22-09-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: