submenu
content

Wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych – projekt ordynacji wyborczej

13-08-2014

Rada Działalności Pożytku Publicznego przekazuje do konsultacji projekt ordynacji wyborczej, określającej zasady wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komitetów monitorujących krajowe i regionalne programy operacyjne na lata 2014-2020.

 

Ordynacja została opracowana w oparciu o  zapisy ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Rozstrzygnięcia wymagają zasady dotyczące m.in.: kadencyjności, liczby miejsc gwarantowanych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz możliwości odwołania członka komitetu przez organizację, która zgłosiła jego kandydaturę. Ostateczna forma ordynacji wyborczej może zatem ulec zmianie (spotkanie podsumowujące robocze konsultacje wytycznych zaplanowano na koniec sierpnia).

 

Zbliża się termin zatwierdzenia przez Komisję Europejską pierwszych krajowych programów operacyjnych, a co za tym idzie konieczność powołania komitetów monitorujących i przeprowadzenia wyborów. Aby zainteresowani mogli zapoznać się z ordynacją konieczne jest poddanie jej konsultacjom społecznym już na tym etapie. Jeżeli ustalenie ostatecznego kształtu ordynacji zakończy się w terminie pozwalającym na jej ponowną ocenę przez interesariuszy, wtedy będzie można przeprowadzić ponowne konsultacje społeczne.

 

Prosimy o zgłaszanie uwag poprzez wypełnienie formularza i przesłanie go na adres:

 

Uwagi można zgłaszać do 24 sierpnia 2014 r.

do góry Ostatnia modyfikacja: 21-09-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: