submenu
content

Konsultacje Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017

14-05-2014
W związku z tworzeniem przez Departament Pożytku Publicznego Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017, który przygotowywany jest w ramach projektu „Synergia – program współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zwracamy  się z uprzejmą prośbą do wszystkich zainteresowanych o przesyłanie uwag do projektu Programu do 2 lipca 2014 r.  na adres e-mail Agnieszki Muzyki:
 
W załączeniu znajduje się lista pytań pomocniczych do konsultacji.
 
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że Departament Pożytku Publicznego odniesie się do wszystkich zgłoszonych w toku konsultacji uwag.
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-10-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: