submenu
content

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w spotkaniach grup roboczych

18-04-2014

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w spotkaniach grup roboczych, których celem będzie skonsultowanie Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017.

Szanowni Państwa,
serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w spotkaniach grup roboczych, w trakcie których konsultowany będzie projekt Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015 – 2017, przygotowywany w ramach projektu „Synergia – program współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.


W okresie od maja do czerwca zaplanowano 10 spotkań grup roboczych, w których uczestniczyć będzie max. 10 osób, każe z nich poprowadzi moderator.

 

Poniżej przedstawiamy Państwu terminy spotkań z uprzejmą prośbą o nadsyłanie zgłoszeń na konkretny termin:
21 maja br. godz. 9.00 – 14.00
22 maja br. – godz. 9.00 – 14.00
23 maja br. –  godz. 9.00 – 14.00
27 maja br.  - godz. 9.00 – 14.00
29 maja br.  godz. 9.00 – 14.00
30 maja 2014 r. godz. 9.00 – 14.00
2 czerwca br. godz. 9.00 – 14.00
3 czerwca br. godz. 9.00 – 14.00
23 czerwca br. godz. 9.00 – 14.00
24 czerwca br. godz. 9.00 – 14.00

 

Zgłoszenia proszę nadsyłać do Anny Moskwy-Wysokińskiej na adres e-mail: anna.moskwa@mpips.gov.pl (tel. 22 693 45 20) i do Magdaleny Zwolińskiej na adres e-mail magdalena.zwolinska@mpisp.gov.pl (tel. 693 48 24). Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu dokument, który będzie konsultowany (projekt Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017 wraz z załącznikami).

 

Spotkanie odbędą się w Warszawie, a o ich dokładnym miejscu poinformujemy Państwa mailowo

do góry Ostatnia modyfikacja: 19-10-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: