submenu
content

O spółdzielniach socjalnych w Sejmie

14-09-2017

Ułatwienia w zakładaniu i funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych oraz poszerzenie zakresu wsparcia– to zmiany, jakie zakłada projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych. Dziś odbyło się pierwsze czytanie projektu z Sejmie. 

więcej

Ważne terminy dla OPP!

13-07-2017

Uwaga na ważne terminy dla orgnizacji pożytku publicznego (OPP). 15 lipca to ostateczny termin umieszczenia sprawozdań OPP w bazie sprawozdań MRPiPS oraz ostateczny termin wysłania sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego

więcej

Pożyczki na start i na rozwój

14-06-2017

Podmioty ekonomii społecznej (PES) np. spółdzielnie socjalne, czy organizacje pozarządowe mogą od tego roku ubiegać się o preferencyjne pożyczki z utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Budżet funduszu to prawie 160 mln zł.

więcej

Wyniki FIO 2017 Priorytet 1

12-05-2017

W uzupełniającym naborze ofert w Komponencie Regionalnym w Priorytecie 1 wyłoniono trzech Operatorów, którzy będą realizować działania projektowe na terenie województw: pomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego.

więcej

Powstaje ustawa o ekonomii społecznej i solidarnej

26-04-2017

Posiedzenie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, poświęcone projektowi założeń do ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej, odbyło się 26 kwietnia br.

więcej

Kolejne priorytety FIO rozstrzygnięte

24-04-2017

Znamy już wyniki konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017 w Priorytecie 3 i 4. Dofinansowano 168 projektów. Kwota dotacji wyniosła ponad 12 mln zł.

więcej

Pożyczki i nowy Fundusz Gwarancyjny dla ekonomii społecznej

04-04-2017

Ruszył program wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej z wykorzystaniem instrumentów finansowych. W projekcie przewidziano ponad 135 mln zł na preferencyjne pożyczki oraz ponad 4 mln zł na reporęczenia. Powołano także Fundusz Gwarancyjny Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

więcej

Więcej organizacji z szansą na 1%

27-03-2017

45 organizacji, które z obiektywnych przyczyn nie złożyły sprawozdania finansowego, zostało dopisanych do wykazu organizacji pożytku publicznego (OPP) uprawnionych do otrzymania 1%. To wynik ostatnich zmian.

więcej

Konkurs „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”

21-03-2017

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi organizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych konkursu „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” wyjaśniamy, że konkurs trwa nadal. Do końca marca zostaną opublikowane jego wyniki.

więcej

Szansa na 1% dla NGO

14-03-2017

Prezydent RP podpisał dziś nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Najważniejsza zmiana daje szansę organizacjom pożytku publicznego, które spóźnią się ze złożeniem sprawozdania finansowego.

 

więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»»»  20
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 19-09-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: