submenu
content

Konferencja - Polska dla Rodziny

18-03-2013

II Ogólnopolska Konferencja „Polska dla Rodziny - Karta Dużej Rodziny w miastach i gminach”, promująca system zniżek i ulg dla rodzin wielodzietnych, odbyła się w MPiPS 18 marca 2013 r. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz samorządu terytorialnego: prezydenci, starostowie, burmistrzowie miast i wójtowie gmin. Organizatorami byli: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Forum Samorządowe na rzecz Dużych Rodzin i Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”.

 

- Dziękuję za możliwość spotkania z twórcami polityki prorodzinnej w gminach i powiatach – powiedział, otwierając konferencję, minister Władysław Kosiniak-Kamysz. – Mamy w tym roku ogłoszony przez premiera Rok Rodziny. Udało nam się już wydłużyć niemal do roku urlopy macierzyńskie, zostały wprowadzone nowe ulgi podatkowe, wspieramy samorządy w zadaniu organizowania opieki nad dziećmi do lat trzech dzięki programowi Maluch. Uzupełnieniem tych działań mogą być inicjatywy samorządów, właśnie takie, jak Karty dużych rodzin. Sam jestem ich wielkim zwolennikiem. Wierzę, że ta konferencja zaowocuje rekomendacjami dla samorządów zainteresowanych wprowadzeniem Karty, będzie zachętą dla niezdecydowanych, stworzy listę dobrych praktyk i poradnik dla tych, którzy zechcą w ten sposób kształtować politykę rodzinną. Kolejnym krokiem powinna być propozycja stworzenia ogólnopolskiej karty rodzin wielodzietnych.

 

List do uczestników konferencji od Anny Komorowskiej, Małżonki Prezydenta RP, odczytała podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Irena Wóycicka. Przypomniała także o prezydenckich inicjatywach w tym zakresie, takich jak konkurs „Dobry klimat dla Rodziny” czy cykliczne debaty „Ważne sprawy polskich rodzin.”

 

Praktykę wprowadzenia Karty przedstawił Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego, w którym taka Karta działa od 2008 r. – Korzysta z niej już ponad 2 tys. rodzin, a zniżki, oprócz instytucji gminnych, daje coraz więcej firm prywatnych. Zdaniem burmistrza inwestycja w Kartę w znacznym stopniu zwraca się w postaci zysków ze zwiększonego dochodu np. w kinie czy na pływalni. Jest oprócz tego nieocenionym atutem dla chcących się tu osiedlić rodzin z dziećmi. - Dzietność w Grodzisku Mazowieckim, która w 2006 r. kształtowała się na poziomie 1,3 dziś sięgnęła wartości 1,7 – przypominał burmistrz Benedykciński. – Nie jest to oczywiście tylko zasługą Karty, ale jest ona ważnym elementem kształtowania polityki prorodzinnej w gminie.

 

O zmianę polityki rodzinnej państwa apelował wiceprezes Związku Dużych Rodzin "3 Plus” dr Konstanty Radziwiłł. W jego opinii rodziny wielodzietne są dyskryminowane w polityce podatkowej, systemie emerytalnym, pomocy socjalnej i w wielu pozostałych aktach legislacyjnych. Ten stan rzeczy należy jak najszybciej zmienić, ale zanim to nastąpi wiele zależy od działań samorządów, które mają do dyspozycji takie narzędzia, jak Karta.  Dr Konstanty Radziwiłł przedstawił też główne tezy raportu na temat funkcjonowania Kart Dużych Rodzin w samorządach w Polsce. (Cały raport, jak również wiele informacji dla zainteresowanych wprowadzeniem Karty, znajduje się na stronie internetowej: http://kartaduzejrodziny.3plus.pl/ )

 

Uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpienia dra Stanisława Kluzy „Rola samorządu terytorialnego w prowadzeniu lokalnych polityk rodzinnych.

 

Drugą część konferencji poświęcono warsztatom dla przedstawicieli metropolii i dużych aglomeracji, województw, dużych i małych miast oraz wsi. Dyskutowano także nad najlepszymi praktykami oraz napotykanymi problemami w trakcie wprowadzania Karty, oraz nad ideą wprowadzenia Karty Ogólnopolskiej.

 

Spotkanie podsumowała wiceminister Elżbieta Seredyn. -  Systemowe rozwiązania są niezbędne, ale wymagają konsultacji międzyresortowych – zaangażowania resortów kultury, edukacji czy transportu – powiedziała wiceminister Seredyn. – MPiPS ma też własne pomysły. Pracujemy nad resortowym programem, myślimy także o rozwiązaniach doraźnych. Mogę obiecać, że następna edycja programu „Maluch” będzie premiowała te gminy, które wprowadzą Kartę u siebie.

 

Konferencja - Polska dla Rodziny / fot. Jacek Szczepaniak Konferencja - Polska dla... Konferencja - Polska dla Rodziny / fot. Jacek Szczepaniak Konferencja - Polska dla... Konferencja - Polska dla Rodziny / fot. Jacek Szczepaniak Konferencja - Polska dla... Konferencja - Polska dla Rodziny / fot. Jacek Szczepaniak Konferencja - Polska dla... Konferencja - Polska dla Rodziny / fot. Jacek Szczepaniak Konferencja - Polska dla... Konferencja - Polska dla Rodziny / fot. Jacek Szczepaniak Konferencja - Polska dla... Konferencja - Polska dla Rodziny / fot. Jacek Szczepaniak Konferencja - Polska dla... Konferencja - Polska dla Rodziny / fot. Jacek Szczepaniak Konferencja - Polska dla... Konferencja - Polska dla Rodziny / fot. Jacek Szczepaniak Konferencja - Polska dla... Konferencja - Polska dla Rodziny / fot. Jacek Szczepaniak Konferencja - Polska dla... Konferencja - Polska dla Rodziny / fot. Jacek Szczepaniak Konferencja - Polska dla... Konferencja - Polska dla Rodziny / fot. Jacek Szczepaniak Konferencja - Polska dla... Konferencja - Polska dla Rodziny / fot. Jacek Szczepaniak Konferencja - Polska dla... Konferencja - Polska dla Rodziny / fot. Jacek Szczepaniak Konferencja - Polska dla... Konferencja - Polska dla Rodziny / fot. Jacek Szczepaniak Konferencja - Polska dla...
do góry Ostatnia modyfikacja: 16-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: