submenu
content

Sięgnij po sukces

11-05-2018

„Sięgnij po sukces!” - pod takim hasłem Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje 11 maja w swoich placówkach lub instytucjach współpracujących Dzień Osób z Niepełnosprawnością. W konferencji inaugurującej to wydarzenie udział wzięła minister Elżbieta Rafalska.

 

Podczas spotkań w oddziałach ZUS w całej Polsce osoby z niepełnosprawnością, ich bliscy oraz pracodawcy mogli uzyskać kompleksowe informacje o świadczeniach, ulgach i udogodnieniach. Będzie można skorzystać z pomocy ekspertów - wśród nich: dietetyka, fizjoterapeuty, doradcy zawodowego czy psychologa. Chętni mogli wsiąść do samochodów dostosowanych dla niepełnosprawnych lub zapoznać się z pracami podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej.

 

Inauguracja wydarzenia odbyła się w siedzicie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie. Minister Elżbieta Rafalska podkreśliła, że konferencja jest odpowiedzią na potrzebę systemowego rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych, do których zalicza się m.in. problem aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych i szans, jakie tworzą dzisiaj nowe formy pracy i nowe technologie, a także problemy związane z zabezpieczaniem warunków do środowiskowego funkcjonowania i zagwarantowania poprawienia dostępu do mieszkalnictwa chronionego, wspomaganiowego oraz treningowego.

 

"Mówimy o niepełnosprawności, która czasami powstaje od urodzenia, ale każdy z nas zadaje sobie pytanie, że ułamek sekundy, chwila może spowodować, że ze zdrowego człowieka stajemy się osobą niepełnosprawną, albo z aktywnie funkcjonującej osoby możemy stać się osobą niesamodzielną. I co zrobić, żeby w tych sytuacjach albo oddalić te zagrożenia, jeżeli mamy na nie wpływ, a jeżeli one już zaistniały, żeby funkcjonować na takim poziomie, który pozwoli nam być aktywnym zawodowo, jeżeli jest to możliwe, który pozwoli nam być zintegrowaną osobą, niewykluczoną" – powiedziała minister Rafalska.

 

W trakcie czterech paneli konferencji poruszone są najistotniejsze i najbardziej aktualne tematy dla osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia. Organizatorzy przedstawiają model kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją. Omawiane są także kwestie dostosowywania obiektów i stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. W trakcie konferencji można odwiedzić najnowocześniejsze laboratoria CIOP-BIP, w których zaprezentowano techniki VR wykorzystywane w procesie rehabilitacji – m. in. gry  i symulatory.

 

Zdjęcia z wydarzenia. 

Sięgnij po sukces Sięgnij po sukces
do góry Ostatnia modyfikacja: 18-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: