submenu
content

Minister Rafalska: 2017 rok to dobry czas dla rodzin

28-12-2017

Kolejny rok funkcjonowania programu „Rodzina 500 plus”, zmniejszenie skali ubóstwa, rekordowo niskie bezrobocie, przywrócenie wieku emerytalnego, zwiększenie dostępności żłobków, realizacja pierwszego etapu programu „Za życiem” czy rozwój Karty Dużej Rodziny to najważniejsze osiągnięcia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – mówi minister Elżbieta Rafalska.

 

Jak zauważa szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, 2017 rok był dobrym czasem dla polskich rodzin.

 

– „To był kolejny rok funkcjonowania programu Rodzina 500 plus, z którego korzysta niemal 4 mln polskich dzieci. W tym roku weszliśmy w nowy okres zasiłkowy. Udało się to zrobić w miarę bezkolizyjnie, na nieco zmienionych, nowych zasadach. Kluczowe elementy w tym programie nie uległy jednak zmianie. Zarówno kryterium dochodowe, jak i wysokość świadczenia pozostała bez zmian” – mówi minister Elżbieta Rafalska.

 

Program „Rodzina 500 plus” realizuje postawione przed nim cele – jest inwestycją w rodzinę, wyraźnie zredukował ubóstwo i przyczynił się do wzrostu urodzeń.

 

- „Spada liczba beneficjentów pomocy społecznej oraz osób korzystających z dożywiania, mowa tu głównie o dzieciach. Dzieje się to ze względu na to, że funkcjonuje program „Rodzina 500 plus” Znacząco zmniejszył on ubóstwo dzieci, młodzieży, rodzin wielodzietnych. Jesteśmy liderem w Europie pod tym względem” – mówi szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

 

Po ponad roku funkcjonowania programu „Rodzina 500 plus” można stwierdzić, że przyczynia się on do wzrostu urodzeń.

 

Wszystko wskazuje na to, że jeżeli chodzi o liczbę urodzeń, ten rok będzie zdecydowanie lepszy niż 2016. Wpływ na to ma z całą pewnością program „Rodzina 500 plus” oraz bardzo dobra sytuacja na rynku pracy. Wypatruję najnowszych danych i mam nadzieję, że uda się osiągnąć tę magiczną liczbę 400 tys. urodzeń w ciągu roku” – mówi minister Elżbieta Rafalska.  

 

Szefowa resortu rodziny zaznacza, że rząd podejmuje również inne działania na rzecz poprawy. Chodzi tu m.in. rozbudowę przedszkoli, podwyższanie płacy minimalnej czy wprowadzenie stawki godzinowej. Na szczególną uwagę zasługuje również to, że aż trzykrotnie – ze 150 do 450 mln złotych – zostały zwiększone środki w ramach programu „Maluch+”. Celem tego programu jest zwiększenie dostępności miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów.

 

– Rozwijamy możliwość poprawienia dostępności do miejsc opieki nad małymi dziećmi. Rodzice po okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem wracają do pracy. Wtedy dla nich ta opieka jest bardzo ważna. W tym zakresie zaczął działać program „Maluch+”, adresowany do samorządów i podmiotów niepublicznych” – mówi minister Elżbieta Rafalska.

 

Znaczącym osiągnięciem jest również realizacja pierwszego etapu programu kompleksowego wsparcia rodzin z osobami „Za życiem”. Celem tego programu jest umożliwienie rzeczywistej i pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin.

 

Oferta wsparcia dla rodzin obejmuje również inne usługi i świadczenia.

 

- „Rozwija się również Karta Dużej Rodziny; poprawia się dostępność do niej. Wnioski o świadczenie z programu 500 plus, jak i o Kartę Dużej Rodziny można składać drogą elektroniczną, co dla osób zainteresowanych może mieć istotne znaczenie” – wskazuje szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

 

2017 rok to także czas bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy.  Jak podaje GUS, stopa bezrobocia w listopadzie br. wyniosła 6,5% wobec 6,6% w październiku. W stosunku do poziomu sprzed roku spadła o 1,7 pkt. proc. Tak niskiego wyniku jak w listopadzie br. nie notowano od 1990 roku.

 

– „Rok 2017 był rokiem najniższego bezrobocia od 26 lat. Bezrobocie z miesiąca na miesiąc się zmniejszało, chociaż są takie województwa, jak warmińsko-mazurskie, w którym bezrobocie jest jeszcze dwucyfrowe. Niemniej liczba bezrobotnych jest dużo mniejsza niż wtedy, gdy obejmowaliśmy rząd. Rosną również wynagrodzenia. Do tego powstają stabilne miejsca pracy. Dzięki temu znacząco poprawia się poczucie bezpieczeństwa na polskim rynku pracy” – podkreśla  minister Elżbieta Rafalska.

 

Wraz z 1 października 2017 roku został przywrócony wiek emerytalny, obowiązujący do końca 2012 roku, a więc wiek wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Dzięki przywróceniu wieku emerytalnego ubezpieczeni zyskali możliwość podjęcia samodzielnej decyzji o momencie zakończenia aktywności zawodowej.

 

– Już dziś wiemy, że z przywróconego wieku emerytalnego skorzysta ponad 300 tys. Polek i Polaków, z tego znaczna część osób, które były wykluczone poza rynkiem pracy. Część z nich nie miała żadnego świadczenia. Po wprowadzeniu tej ustawy ich sytuacja – poczucie stabilności i bezpieczeństwo materialne – znacząco się poprawiła. Tylko 40% osób, które zdecydowały się odejść na emeryturę, było aktywnych zawodowo” – zauważa minister Elżbieta Rafalska.

 

Wśród celów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na 2018 rok znalazły się działania na rzecz osób starszych.

 

– „Pamiętamy o tym, że grupą, która wymaga szczególnego wsparcia, są seniorzy. Niestety, sytuacji materialnej i ograniczenia ubóstwa nie udało się tak osiągnąć, jak miało to miejsce u rodzin z dziećmi. W naszej polityce senioralnej mamy propozycje dziennego wsparcia: domy opieki Senior+, projekty w ramach programy ASOS. Mamy również nowy program wsparcia osób starszych – Opieka 75+. Jest to program adresowany do samorządów i na ten cel mamy ponad 50 mln zł” – mówi szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

 

W dalszym ciągu będą również prowadzone działania na rzecz zwiększenia dostępności do żłobków i miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3.

 

– „70 proc. polskich samorządów nie ma jednej instytucji opieki nad małym dzieckiem. Nie myślę o tym, żebyśmy wszystkie polskie dzieci wysłali do żłobków, ale bardzo często jest tak, że prywatny żłobek kosztuje 1000 zł, a prywatna opiekunka jeszcze więcej. Rodziców na tak kosztowną opiekę po prostu nie stać” – mówi szefowa MRPiPS.

 

Finalizowane są również prace nad ustawą „Za Życiem”.

 

- „Tu przygotowywane są nowe propozycje dla osób z niepełnosprawnościami i dla ich rodziców” – wskazuje minister Elżbieta Rafalska.

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: