submenu
content

Odwołanie Prezesa PFRON

14-06-2017

W związku z zakończeniem misji polegającej na reorganizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z dniem 14 czerwca 2017 r. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, na wniosek Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej, odwołała Roberta Kwiatkowskiego ze stanowiska Prezesa Zarządu PFRON.

 

Do czasu powołania nowego prezesa obowiązki pełnić będzie Zastępca Prezesa Zarządu Dorota Habich.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wybór kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu PFRON nastąpi w drodze otwartego konkursu.

do góry Ostatnia modyfikacja: 19-05-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: