submenu
content

Spotkanie z ministrem zasobów ludzkich Węgier

19-05-2017

W dniu 19 maja 2017 r. Pan Zoltán Balog – Minister Zasobów Ludzkich Węgier złożył oficjalną wizytę w Warszawie.  Podczas pobytu w Polsce węgierski minister,  wspólnie z  Wicepremierem – Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotrem Glińskim, w obecności Pani Minister E. Rafalskiej otworzli wystawę pod tytułem „Węgierska Miłość” w Państwowym Muzeum Etnograficznym. Wystawa ta jest prezentowana w ramach trwającego Roku Kultury Węgierskiej w Polsce.

Po zainaugurowaniu wystawy odbyło się spotkanie w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Spolecznej. Pani Minister E. Rafalskiej podczas rozmów towarzyszył Pan Bartosz Marczuk, Podsekretarz Stanu. Wśród rozmówców Pani Minister, oprócz Pana Ministra Z. Baloga była Pani Katalin Novák – Sekretarz Stanu ds. Rodziny, Młodzieży i Spraw Międzynarodowych w Ministerstwie Zasobów Ludzkich Węgier.  

Tematem spotkania były wzywania demograficzne i polityka rodzina jako odpowiedź na nie. Węgry, podobnie jak Polska, od lat zmagają się z problemem niskiej dzietności: TFR na Węgrzech w 2015 r. wyniósł 1,44, w Polsce 1,31.


Wspólne problemy zbliżają, dlatego tak dobrze rozumiemy, jak ważnym, a zarazem trudnym wyzwaniem dla polityki rodzinnej jest stworzenie zachęt dla rodzin do podejmowania decyzji o powiększeniu rodziny.


Szczególnie cenne wydaje się to, że podstawą polityki rodzinnej na Węgrzech jest stworzenie rodzicom możliwości wyboru: pozostać z dzieckiem w domu przez dłuższy czas czy wrócić do pracy.

 

Wybór ten umożliwiają z jednej strony zasiłki dla rodziców (zasiłek rodzinny, zasiłek wychowawczy w wysokości równej minimalnej emeryturze, z którego mogą korzystać również dziadkowie i podczas którego opiekunowie mogą korzystać z instytucji opieki nad dziećmi), z drugiej  strony – działania na rzecz rozwoju usług opieki dla dzieci.

 

Inspiracji dostarczają węgierskie rozwiązania w zakresie opieki żłobkowej, które doprowadziły w ostatnich latach do wzrostu liczby miejsc opieki dla małych dzieci. Węgry mogą pochwalić się również dostępnością opieki przedszkolnej, którą objętych jest niemal 90% dzieci, a więc więcej, niż średnio w krajach Unii Europejskiej.  


Z kolei strona węgierska jest pod dużym wrażeniem działań w zakresie polityki rodzinnej prowadzonych przez Panią Minister E. Rafalską, w szczególności Program Rodzina 500+ i jego pierwsze rezultaty.  


Ponadto ministrowie rozmawiali na tematy współpracy w ramach Unii Europejskiej, w szczególności o Europejskim Filarze Praw Socjalnych oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: