submenu
content

Spotkanie z przedsiębiorcami amerykańskimi

17-05-2017

Minister Elżbieta Rafalska oraz podsekretarz stanu Marcin Zieleniecki spotkali się  17 maja br. w Warszawie z przedstawicielami Amerykańskiej Izby Handlowej – AmCham w Polsce.

 

AmCham jest organizacją zrzeszającą największych przedsiębiorców amerykańskich, którzy zatrudniają ponad 200 tys. osób i zainwestowali w Polsce ponad 91 mld złotych. Koncentruje się na poprawie warunków inwestycyjnych, rozwoju gospodarki i promowaniu Polski na rynku Stanów Zjednoczonych.

 

Spotkanie  było poświęcone regulacjom związanym z prawem pracy w Polsce. Omówiono m.in. kwestie zmian w prawie pracy, które wspierają elastyczność zatrudnienia i poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki, a także dyskutowano nad szerszą perspektywą sytuacji na rynku pracy w Polsce w kontekście potrzeb pracodawców.

 

W spotkaniu wzięło udział około 100 przedstawicieli firm członkowskich Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, w randze Prezesów i Dyrektorów Generalnych.

 

Minister Elżbieta Rafalska przedstawiła sytuację na rynku pracy w Polsce, wskazując na bardzo dobrą obecną koniunkturę: spadek bezrobocia, wzrost zatrudnienia, wzrost wynagrodzeń.

 

Za poprawą sytuacji na rynku pracy powinna iść poprawa warunków pracy. - Nie chcemy w Europie i na świecie konkurować jedynie niskimi płacami - podkreśliła minister Rafalska. Przedstawiła także rozwiązania prawne (obowiązujące i planowane), wspierające elastyczność zatrudnienia i poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki.

 

Podczas dyskusji zastanawiano się m.in.  nad zwiększeniem liczby wysokiej jakości specjalistów  w różnych obszarach w Polsce, w tym poprzez zachęty do przyjazdu czy powrotu do Polski, lub aktywizację osób niepełnosprawnych i bezrobotnych.

Spotkanie z przedsiębiorcami amerykańskimi Spotkanie z przedsiębiorcami... Spotkanie z przedsiębiorcami amerykańskimi Spotkanie z przedsiębiorcami... Spotkanie z przedsiębiorcami amerykańskimi Spotkanie z przedsiębiorcami...
do góry Ostatnia modyfikacja: 18-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: