submenu
content

Ogłoszenie o przetargu

14-03-2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – dysponent Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58.

 

Zgłoszenie udziału w przetargu wraz z wymaganymi załącznikami winno być złożone na druku stanowiącym załącznik nr 3 do Informatora przetargowego do 11 maja 2017 roku do godz. 15.00 bezpośrednio w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie przy ul. Żurawiej 22 pok. 615, VI piętro (Sekretariat Departamentu Funduszy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

 

Oględzin nieruchomości można dokonać w dniach: 29 marca oraz 12 i 26 kwietnia 2017 roku, w godzinach 12.00– 15.00, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Bogdanem Garsteckim, administratorem obiektu, tel. 603 952 122, minimum dwa dni robocze przed terminem oględzin.

 

Przetarg odbędzie się 16 maja 2017 roku o godz. 12.00 w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, sala nr 107, I piętro.

 

-> przejdź do całego ogłoszenia i załączników 

 
do góry Ostatnia modyfikacja: 18-10-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: