submenu
content

KE prognozuje: niskie bezrobocie i wzrost PKB

14-02-2017

Według badań opublikowanych przez Komisję Europejską wzrost gospodarczy w Polsce nabierze tempa w 2017 i 2018 roku. Głównym napędem ma być prywatna konsumpcja, która wzrosła w 2016 roku o 3,6 pkt. proc. Było to spowodowane powiększeniem poziomu wynagrodzeń i zatrudnienia oraz transferami socjalnymi.

 

KE przewiduje dalszy wzrost wynagrodzeń, spowodowany rekordowo niskim bezrobociem. W 2016 r. wyniosło ono 6,3 proc. i ma dalej spadać, aż do 2018 r., kiedy ma wynosić 4,7 proc.

 

 

W 2016 r. oszacowano spadek inwestycji o 5,5 pkt. proc., co ograniczyło przyrost PKB do 2,8 proc. W kolejnych latach jednak inwestycje powinny wzrosnąć, z powodu wykorzystania środków europejskich. PKB ma osiągnąć 3,2 proc. w 2017r. i ustabilizować się na poziomie 3,1 proc. w 2018 r.

 

W 2016 r. deficyt spadł do poziomu 2,6% PKB. Wiąże się to ze zmniejszeniem poziomu inwestycji publicznych i wysokim dochodem z podatku VAT.

 

Prognoza nie bierze pod uwagę skutków planowanych reform mających na celu uszczelnienie systemu VAT, ponieważ na tym etapie są one trudne do oszacowania.

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-10-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: