submenu
content

Narada ws. sytuacji po nawałnicach

19-08-2017

W Chojnicach  w sobotę rano odbyło się kolejne w tym tygodniu spotkanie z udziałem premier Beaty Szydło oraz ministrów poświęcone sytuacji po nawałnicach, które nawiedziły województwa pomorskie, kujawsko-pomorskie i wielkopolskie.

więcej

Wideotelefon w Ministerstwie Rodziny

16-08-2017

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zapewnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się usługę, pozwalającą na swobodne komunikowanie się z pracownikami Ministerstwa.

więcej

73. rocznica śmierci Antka Rozpylacza

08-08-2017

Antoni Szczęsny Godlewski, ps. Antek Rozpylacz to żołnierz powstania warszawskiego w Batalionie „Sokół”. Zginął niedaleko rogu ul. Brackiej i Alei Jerozolimskich 8 sierpnia 1944 r. Został pochowany w podwórku przy ul. Brackiej 5 – tuż obok obecnej siedziby Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

więcej

Wyprawka szkolna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

02-08-2017

Od 175 do 445 złotych – na takie dofinansowanie zakupu podręczników będą mogli liczyć uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wsparcie można otrzymać w ramach przyjętego przez Radę Ministrów programu „Wyprawka szkolna”. 

więcej

Ogłoszenie o przetargu

02-08-2017

Przedmiotem przetargu są, należące do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwanego dalej „Funduszem”,prawa:

- użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka gruntowa nr 237/1 obszaru 574 m2, obręb 99,

- własności posadowionego na niej budynku administracyjno-biurowego o powierzchni zabudowy 515 m2 i powierzchni całkowitej 1675,30 m2, stanowiącego odrębną nieruchomość,

położonych w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58. Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej zabudowanej Sąd Rejonowy w Gdańsku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1G/00080313/4. Podsystem dostępu do Centralnej Bazy danych Ksiąg Wieczystych na stronie internetowej https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/poka

więcej

Weterani z rządowym wsparciem

01-08-2017

Członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej mogą być zwolnieni z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej. To założenie projektu ustawy, którą przyjął rząd. 

więcej

O „Za Życiem” w Rzeszowie i Lublinie

26-07-2017

W Rzeszowie i Lublinie odbyły się kolejne konferencje dot. konsultacji programu „Za Życiem. Udział w nich wziął wiceminister Krzysztof Michałkiewicz.

więcej

Zrozumieć biednego – konkurs dla dziennikarzy i naukowców

18-07-2017

Zapraszamy dziennikarzy i naukowców, zajmujących się problematyką ubóstwa, do wzięcia udziału w pierwszej edycji Konkursu o nagrodę im. Prof. Elżbiety Tarkowskiej. 

więcej

Sytuacja opiekunów osób niepełnosprawnych wymaga zmiany

17-07-2017

W MRPiPS trwają prace nad wprowadzeniem zmian w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz opiekunów osób niepełnosprawnych.  Rozpatrywane są wszystkie propozycje rozwiązań,  szczególnie zgłaszane przez te środowiska.

więcej

Konsultacje „Za życiem” w kolejnych regionach

12-07-2017

Kraków i Częstochowa dołączyły do miast, w których odbyły się już regionalne konsultacje dotyczące rządowego programu „Za życiem”. Podczas spotkań Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz zapowiedział, że drugi pakiet ustaw umożliwiający realizację programu powinien zostać uchwalony na jesieni, a wejść w życie – na początku przyszłego roku.

więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»»»  36
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 18-08-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: