submenu
content

Preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą

29-04-2013

W marcu 2013 r. rozpoczęto wypłatę preferencyjnych pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach pilotażowego projektu systemowego pt. „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”, realizowanego w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pełni rolę Instytucji Pośredniczącej odpowiedzialnej za wdrożenie, monitorowanie i rozliczenie projektu. Bank Gospodarstwa Krajowego pełni zaś rolę beneficjenta systemowego i operatora środków przeznaczonych na realizację projektu.

Pożyczki udzielane są przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE), pełniące rolę pośrednika finansowego, wybranego przez BGK w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. TISE zarządza funduszami pożyczkowymi w pięciu makroregionach. Pierwsza pożyczka została udzielona Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo.

Celem projektu systemowego pt. „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” jest stworzenie programu wsparcia przedsiębiorstw społecznych prowadzących działalność gospodarczą. Realizacji tego celu służy udzielanie preferencyjnych pożyczek na przedsięwzięcia, które mają wzmocnić pozycję rynkową przedsiębiorstw społecznych. Na pożyczki o preferencyjnym oprocentowaniu (obecnie od 0,875% do 1,75%) oraz maksymalnej wartości 100 tys. zł, przeznaczono środki w wysokości ok. 24 mln zł. Wsparcie udzielane będzie do 30 czerwca 2015 r. i powinno objąć ok. 250 podmiotów. Każdy pożyczkobiorca może skorzystać z bezpłatnych usług doradztwa, którego celem jest pomoc w efektywnym wykorzystaniu środków pożyczki.

Fundusz pożyczkowy spotyka się z dużym zainteresowaniem ze strony podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności spółdzielni socjalnych. Obecnie analizowane są kolejne wnioski pożyczkowe i – wg prognoz TISE S.A. – w maju powinny zostać wypłacone pożyczki o łącznej wartości przekraczającej  1 milion złotych.

Szczegółowe informacje o projekcie zamieszczone zostały na stronach BGK (www.bgk.com.pl/44) oraz TISE S.A. (www.tise.pl/ngo/es-fundusz/).

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: