submenu
content

Zmiany terminu ogłoszenia wyników naboru

12-01-2018

Termin ogłoszenia wyników otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 2.6 PO WER 2014 -2020 został przesunięty.

więcej

Bliżej Funduszy Europejskich w województwie podlaskim

05-12-2017

5 grudnia 2017 r., w Białymstoku, odbyło się spotkanie regionalne w ramach cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcone projektom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) realizowanym na terenie województwa podlaskiego. Program PO WER nadzorowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

więcej

Zaproszenie na spotkanie regionalne „Bliżej Funduszy Europejskich” - Białystok

22-11-2017

5 grudnia 2017 r. w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku odbędzie się trzecie spotkanie regionalne z cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcone projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

więcej

Bliżej Funduszy Europejskich - trwa kampania informacyjna

17-11-2017

Spotkanie regionalne w ramach cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich”, poświęcone projektom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanym na terenie województwa wielkopolskiego, odbyło się 17 listopada 2017 r. w Poznaniu.

więcej

Spotkanie „Bliżej Funduszy Europejskich” w Poznaniu

07-11-2017

17 listopada 2017 r. w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbędzie się drugie spotkanie regionalne z cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcone projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

więcej

Konferencja „Bliżej Funduszy Europejskich”

21-09-2017

21 września 2017 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcona projektom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Konferencja inaugurowała cykl spotkań regionalnych poświęconych Funduszom Europejskim organizowany przez MRPiPS.

 

więcej

Konkurs w ramach Działania 2.6 PO WER

24-07-2017

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosił konkurs na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

więcej

Rusza nowy unijny instrument dla polskich mikroprzedsiębiorców

13-02-2017

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Nest Bank podpisały umowę dotyczącą nowego instrumentu finansowego dla polskich mikroprzedsiębiorców. Dzięki gwarancji udzielonej przez EFI, Nest Bank uruchomił właśnie kredyty dla firm w fazie rozwoju, dostępne na preferencyjnych warunkach. 

więcej

Informacja dla uczestników szkoleń w ramach Działania 2.1 PO WER

24-01-2017

Zamieszczamy dane kontaktowe do podmiotów realizujących projekty w ramach konkursu na dofinansowanie projektów, w których prowadzone będą szkolenia dla przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

więcej

Konkurs na model systemu transferów społecznych oraz systemu podatkowego

06-10-2016

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DWF) w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosił konkurs dotyczący wypracowania, przetestowania i wdrożenia modelu systemu transferów społecznych oraz systemu podatkowego, wspierających aktywność zawodową i ograniczających ubóstwo. 

więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»»»  10
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 18-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: