submenu
content

O rodzinie w Bydgoszczy

01-02-2018

Minister Elżbieta Rafalska wzięła udział w posiedzeniu plenarnym Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

 

Podczas posiedzenia minister rodziny omówiła politykę rodzinną rządu oraz jej wpływ na sytuację demograficzną i gospodarczą Polski, a także na kondycję finansową rodzin. Zapoznała także partnerów społecznych z działaniami rządu służącymi integracji zawodowej i społecznej osób powyżej 65 roku życia. Tematy te zostały poddane dyskusji.

 

Minister Elżbieta Rafalska wyraziła nadzieje, że jej obecność na dzisiejszych obradach otworzy cykl wizyt w województwie. - "Nie była to tylko wizyta kurtuazyjna, ponieważ wszyscy tutaj ciężko pracowaliśmy. Przedstawiłam informację dotyczącą prowadzonej polityki rodzinnej i senioralnej oraz zmian tych nowelizacji w ustawie. Poprzedziłam to roboczym spotkaniem z panem wojewodą i jego służbami na temat koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego, a więc zadania, które od 1 stycznia wojewoda przejął od marszałka. W skali kraju jest to bardzo dużo wniosków, których rozpatrywanie trzeba zdynamizować. Mówiliśmy również o problemach związanych z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej oraz o formach wsparcia z programów rządowych adresowanych do województwa, np. o finansowaniu programu „Rodzina 500 plus” – zaznaczała minister.

 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego jest miejscem dialogu trójstronnego (przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, pracodawcy oraz związkowcy).

Pieniędzy na emerytury nie brakuje zapewniła w Bydgoszczy Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej podczas briefingu prasowego po posiedzeniu Rady.

- „Na pewno nie brakuje pieniędzy. Chcę wszystkich uspokoić, że to co było planowane w związku z przywróceniem wieku emerytalnego jest zabezpieczone i wydatki są mniejsze niż planowano. Liczba osób, która skorzystała z tej reformy emerytalnej jest mniejsza niż planowano, a co warto podkreślić 60 proc. osób, które przeszły na emeryturę były to osoby poza rynkiem pracy, w tym liczna rzesza osób bez tytułu ubezpieczeniowego, które były zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy albo pobierały niewysokie świadczenia rentowe lub przedemerytalne” – powiedziała minister Rafalska.

 

Minister podkreśliła, że sytuacja jest pod kontrolą. - „Fundusz Ubezpieczeń Społecznych ma wyjątkowo dobrą sytuację, najlepszą w porównaniu do wszystkich ostatnich lat, absolutnie gwarantuje płynność finansową, żaden z emerytów nie musi się obawiać, a skutki przywróconego wieku emerytalnego są zdecydowanie niższe niż sądzili eksperci oceniając naszą reformę” - zaznaczyła.


Zgodnie z zasadą rotacji obecnie Radą Dialogu Społecznego ze strony rządowej kieruje Minister Elżbieta Rafalska. Rotacja ma wyrównywać szanse wszystkich trzech stron dialogu społecznego i silniej angażować jego poszczególne organizacje i strony.

 

Zdjęcia z wydarzenia

 

Minister Elżbieta Rafalska wzięła udział w posiedzeniu plenarnym Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Minister Elżbieta Rafalska...
do góry Ostatnia modyfikacja: 22-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: