submenu
content

Wzmocnienie Rady Dialogu Społecznego

19-06-2017

Plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, z udziałem Minister Elżbiety Rafalskiej oraz Stanisława Szweda,  Sekretarza Stanu w MRPiPS odbyło się 19 czerwca 2017 r. w Pałacu Prezydenckim.

 

Spotkanie poświęcono przedstawieniu rekomendacji zmian do ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

 

Prezydent RP – Andrzej Duda, w swoim wystąpieniu podkreślił rolę Rady jako instytucji dialogu społecznego oraz miejsca wymiany poglądów i ścierania się różnych racji, gdzie dyskutuje się ważne społecznie kwestie. Wyraził nadzieję, że zaproponowane zmiany przyczynią się do poprawy jej funkcjonowania. Potwierdził wolę utrzymywania kontaktu i uczestniczenia, tak jak miało to miejsce dotychczas, w wybranych spotkaniach Rady.

 

Minister Elżbieta Rafalska potwierdziła, że działalność Rady jest nową jakością w  relacjach rząd – pracodawcy – pracownicy.  Świadczy o tym między innymi intensywność prac zespołów problemowych i liczba podejmowanych uchwał. Aktywnie z Radą Dialogu Społecznego współpracuje strona rządowa oraz parlament i Prezydent RP przesyłając, w okresie niespełna dwóch lat,  do konsultacji ponad 800 projektów aktów prawnych, w tym prawie 600 projektów rządowych. Podkreśliła, że jako koordynator prac strony rządowej od początku działania Rady wspiera jej prace i poprzez zaangażowanie własne, wiceministrów, jak i pracowników ministerstwa, aktywnie uczestniczy w pracach tej instytucji. Odnosząc się do przedstawionych propozycji zmian stwierdziła, że partnerzy społeczni zaproponowali uzupełnienie ustawy o przepisy, które dają im większe uprawnienia, a także są związane z funkcjonowaniem Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Wiele z tych propozycji uzyskało poparcie strony rządowej, a te które nie są jeszcze uzgodnione będą dalej dyskutowane.

 

Głos zabrali również Przewodniczący organizacji wchodzących w skład Rady Dialogu Społecznego przedstawiając swoje stanowiska wobec projektowanych zmian oraz oceniając dotychczasowe funkcjonowanie Rady.

 

Posiedzenie plenarne poprzedziło spotkanie Prezydium RDS.

do góry Ostatnia modyfikacja: 23-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: