submenu
content

Rok pracy Rady Dialogu Społecznego

19-10-2016
Rada Dialogu Społecznego podsumowała na uroczystym posiedzeniu w Pałacu Prezydenckim rok swojej działalności. Uczestnicząca w spotkaniu członek Rady minister Elżbieta Rafalska podsumowując rok prac Rady, którą w tym okresie kierował szef NSZZ "Solidarność" Piotr Duda, podkreślała ich wysoki poziom i powiedziała, że liczy na utrzymanie go za kadencji Henryki Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.
 
- Rada Dialogu Społecznego to ciało niezwykle ważne i potrzebne w polskim państwie - powiedział prezydent Andrzej Duda. - Ogromnie się cieszę, że Rada Dialogu Społecznego pracuje w sposób niezwykle wytężony i pożyteczny. To było 140 spotkań w ciągu tego roku.
 
Rada Dialogu Społecznego zastąpiła komisję trójstronną. Oprócz związków zawodowych w Radzie zasiadają przedstawiciele pracodawców i rządu. Swojego przedstawiciela z głosem doradczym ma także prezydent, oraz prezesi NBP i GUS. Przewodniczący RDS zmieniają się co roku - na przemian będą to reprezentanci związków, pracodawców i rządu.
 
Strony pracowników i pracodawców Rady mają możliwość przygotowywania projektów aktów prawnych, składania wniosków o przeprowadzenie wysłuchania publicznego i zapytań do właściwych ministrów oraz możliwość występowania do Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego.
 
Rok pracy Rady Dialogu Społecznego/Fot.G.Jakubowski/KPRP Rok pracy Rady Dialogu... Rok pracy Rady Dialogu Społecznego/Fot.G.Jakubowski/KPRP Rok pracy Rady Dialogu... Rok pracy Rady Dialogu Społecznego/Fot.G.Jakubowski/KPRP Rok pracy Rady Dialogu... Rok pracy Rady Dialogu Społecznego/Fot.G.Jakubowski/KPRP Rok pracy Rady Dialogu...
do góry Ostatnia modyfikacja: 18-07-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: