submenu
content

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

15-09-2016

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, które prowadził Piotr Duda, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W posiedzeniu uczestniczyła minister Elżbieta Rafalska.

 

Podczas posiedzenia rozmawiano na temat projektu ustawy budżetowej na 2017 r., którą przedstawił minister Paweł Szałamacha.

 

Minister Paweł Szałamacha poinformował, że ustawa budżetowa będzie pierwszą autorską ustawą przygotowaną przez rząd PiS, która realizuje dwa podstawowe cele: program społeczno-gospodarczy rządu oraz odpowiedzialność finansową państwa.

 

Głównym zadaniem realizowanym po stronie wydatkowej budżetu państwa jest zapewnienie finansowania  Programu „Rodzina 500+” jak również  programu bezpłatnych leków dla seniorów powyżej 75 lat.

 

"Żaden dotychczasowy rząd nie sfinansował tak ambitnych zadań społecznych" - powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

 

Obecnie, zabezpieczając finansowanie całoroczne programu wsparcia rodzin w wychowaniu dzieci, nakłady na politykę rodzinną wzrosły o ponad 1 pkt. procentowy, co nie zdarzyło się w ciągu całego okresu transformacji.

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego Fot. Joanna Wójcik-Tarnowska, MRPiPS Posiedzenie plenarne Rady... Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego Fot. Joanna Wójcik-Tarnowska, MRPiPS Posiedzenie plenarne Rady... Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego Fot. Joanna Wójcik-Tarnowska, MRPiPS Posiedzenie plenarne Rady... Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego Fot. Joanna Wójcik-Tarnowska, MRPiPS Posiedzenie plenarne Rady... Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego Fot. Joanna Wójcik-Tarnowska, MRPiPS Posiedzenie plenarne Rady... Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego Fot. Joanna Wójcik-Tarnowska, MRPiPS Posiedzenie plenarne Rady... Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego Fot. Joanna Wójcik-Tarnowska, MRPiPS Posiedzenie plenarne Rady...
do góry Ostatnia modyfikacja: 18-07-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: