submenu
content

Związki zawodowe dla osób wykonujących pracę zarobkową oraz wolontariuszy i stażystów

22-08-2016

Przygotowana w MRPiPS nowelizacja ustawy o związkach zawodowych przewiduje objęcie pełnym prawem koalicji związkowej, tj. prawem tworzenia i wstępowania do organizacji związkowych,  wszystkich, którzy świadczą osobiście pracę za wynagrodzeniem i nie zatrudniają do tej pracy innych osób. Jako przykład można wskazać zleceniobiorców, usługodawców i tzw. samozatrudnionych. Nowelizacja stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r.

 

W nowej wersji projektu ustawy przyjęto także, że wolontariuszom, stażystom i innym osobom, które świadczą osobiście pracę bez wynagrodzenia, będzie przysługiwało prawo wstępowania do związków zawodowych w przypadkach i na warunkach określonych statutami związków.

 

Projekt obecnie jest konsultowany. Wejdzie w życie po trzech miesiącach od opublikowania.

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-07-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: