submenu
content

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

14-07-2016

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, które prowadził Piotr Duda, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

 

Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej poinformowała, że podczas konsultacji międzyresortowych projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, resort pracy zgłosił uwagę odnośnie wprowadzenia stałego mechanizmu finansowania staży lekarzy i pielęgniarek z Funduszu Pracy, która została uwzględniona przez Ministerstwo Zdrowia i zapis został usunięty w projektu ustawy.

 

Henryk Nakonieczny, przewodniczący Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych poinformował, że partnerom społecznym nie udało się wypracować wspólnego stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Rady w sprawie: założeń projektu budżetu państwa na rok 2017, propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2017 oraz propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę za rok 2017.

 

- Rada Ministrów podjęła decyzję, która podniosła kwotę minimalnego wynagrodzenia do wysokości 2000 zł. powodując jej wzrost o 8,1% - powiedziała minister Elżbieta Rafalska.  - Skutki podwyższenia płacy minimalnej dla budżetu to 240 mln, jednak celem i zadaniem podniesienia płacy minimalnej było doprowadzenie do takiego poziomu wynagradzania, które powodowałoby poprawę sytuacji dochodowej osób najniżej, do tej pory wynagradzanych - dodała minister.

 

W dalszej części spotkania Anna Zalewska, minister edukacji narodowej,  przedstawiła prezentację na temat: „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana" - kierunki zmian w systemie edukacji. Celem zmian w edukacji zawodowej jest stopniowe wprowadzenie dualnego systemu kształcenia i włączanie pracodawców w proces kształcenia i egzaminowania. Podkreśliła, że zmianie musi ulec także struktura kształcenia zawodowego. Będzie ona polegała na utworzeniu dwustopniowej szkoły branżowej.Minister Edukacji przedstawiła także podsumowanie ogólnopolskiej debaty o edukacji.

 

Na zakończenie spotkania Przewodniczący Rady Piotr Duda poinformował, o konieczności  przeprowadzenia pilnej nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego w części dotyczącej Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego.

Posiedzenie plenarne Rady... Posiedzenie plenarne Rady... Posiedzenie plenarne Rady... Posiedzenie plenarne Rady... Posiedzenie plenarne Rady...
do góry Ostatnia modyfikacja: 23-02-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: