submenu
content

Premier Szydło na pierwszym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego

14-12-2015

Pierwsze posiedzenie Rady Dialogu Społecznego odbyło się 14 grudnia w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczyła w nim premier Beata Szydło oraz marszałkowie Sejmu i Senatu.

 

- Przez ostatnich osiem lat Polacy nie byli wysłuchiwani tak, jak na to zasługiwali – powiedziała premier Szydło – projekty obywatelskie były odrzucane. Wierzę, że przy tym stole wypracujemy dobre rozwiązania. Zdaniem premier wielkim osiągnieciem Polski jest to, że możemy swobodnie wyrażać krytyczne opinie. Jednak trzeba się wsłuchiwać nie tylko we własne propozycje, ale i w głos drugiej strony.

 

- Chcemy, by z rozwoju mogli korzystać wszyscy, nie tylko wybrane grupy – zapewniła premier Beata Szydło. – Dziś próbujemy zrealizować program, co do którego umówiliśmy się podczas wyborów.

 

Zdaniem premier Rada Dialogu Społecznego będzie doskonałym forum do rozmów o rynku pracy, pożądanym wzroście wynagrodzeń, rozwoju gospodarczym.  

 

- Będziemy się różnić w sposobach realizacji celów – zakończyła pierwszą część  posiedzenia premier Beata Szydło – ale bierzemy odpowiedzialność za to, by dialog się powiódł.

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a zarazem wiceprzewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Elżbieta Rafalska zauważyła, że szeroki autentyczny dialog społeczny jest dzieleniem się współodpowiedzialnością. Jej zdaniem wpływające do Rady uwagi wypływają z wiedzy, kompetencji i doświadczenia uczestników dialogu. - Będziemy chcieli, by fundamentalne zasady dialogu społecznego – niezależność, zaufanie, kompromis oraz działanie w oparciu o prawo były na forum Rady bezwzględnie respektowane – zadeklarowała minister Rafalska.

 

Zaapelowała także by na wzór zespołów branżowych, działających przy innych ministerstwach, zgłaszano potrzebę utworzenia takich przy MRPiPS.

 

W kolejnej części posiedzenia przedstawiciele stron dialogu przedstawiali swoje wnioski i uwagi.  

Premier Szydło na pierwszym... Premier Szydło na pierwszym... Premier Szydło na pierwszym... Premier Szydło na pierwszym... Premier Szydło na pierwszym... Premier Szydło na pierwszym...
do góry Ostatnia modyfikacja: 16-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: