submenu
content

Nowe otwarcie w dialogu społecznym

22-10-2015

Prezydent RP Andrzej Duda powołał członków Rady Dialogu Społecznego. Nominacje odebrali dziś przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców oraz rządu.

 

- Rada Dialogu Społecznego to nowe otwarcie w dialogu społecznym, zastąpi komisję trójstronną, to najbardziej innowacyjna ustawa o dialogu społecznym w Europie, która wzmacnia pozycję związków zawodowych i organizacji pracodawców, która daje szansę na pełną partycypację społeczną, szansę nie tylko na opiniowanie ustaw, ale także na tworzenie własnych, nowych pomysłów i przedstawianie ich Radzie Ministrów - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

 

Dzisiaj Prezydent RP Andrzej Duda powołał członków Rady Dialogu Społecznego. W Radzie, która zastąpi komisję trójstronną, będzie zasiadać 59 osób. Oprócz związków zawodowych w Radzie zasiadać będą przedstawiciele pracodawców i rządu. Swojego przedstawiciela z głosem doradczym będzie miał także prezydent, oraz prezesi NBP i GUS.

 

Strona pracowników i pracodawców Rady będą miały możliwość przygotowywania projektów aktów prawnych, składania wniosków o przeprowadzenie wysłuchania publicznego i zapytań do właściwych ministrów oraz możliwość występowania do Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego. W ustawie określono także zasady głosowania w ramach stron rady i nad wspólnymi opiniami.

 

Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego obowiązuje od 11 września br. i zastąpiła ustawę o komisji trójstronnej. Nad dokumentem pracowali wspólnie eksperci związków z NSZZ "Solidarność", OPZZ i Forum Związków Zawodowych; pracodawców z Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP, Związku Rzemiosła Polskiego i Business Centre Club oraz przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Rada Dialogu Społecznego Rada Dialogu Społecznego Rada Dialogu Społecznego Rada Dialogu Społecznego Rada Dialogu Społecznego Rada Dialogu Społecznego Rada Dialogu Społecznego Rada Dialogu Społecznego Rada Dialogu Społecznego Rada Dialogu Społecznego Rada Dialogu Społecznego Rada Dialogu Społecznego Rada Dialogu Społecznego Rada Dialogu Społecznego Rada Dialogu Społecznego Rada Dialogu Społecznego
do góry Ostatnia modyfikacja: 19-10-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: