submenu
content

Posiedzenie Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych

17-09-2015

Dochody budżetowe wyniosą 296,9 mld zł, wydatki 351,5 mld zł, a deficyt nie przekroczy 54,6 mld zł. Wzrost polskiego PKB przyspieszy do 3,8 proc., a inflacja ukształtuje się na poziomie 1,7 proc. – takie wielkości przewidziano w rozpatrzonym przez Radę Ministrów 7 września 2015 r. projekcie ustawy budżetowej na 2016 r., który na posiedzeniu Komisji Trójstronnej 17 września br. zaprezentowała wiceminister finansów Hanna Majszczyk.

 

Projekt budżetu zakłada również nominalny wzrost wynagrodzeń o 3,6 proc. oraz zatrudnienia o 0,8 proc. w gospodarce narodowej, a także wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 5,5 proc. Dochody podatkowe w 2016 r. wyniosą 268,4 mld zł, co stanowi 14,2 proc. prognozowanego na 2016 r. PKB. Zgodnie z założeniami ustawy budżetowej wydatki na koszty obsługi długu Skarbu Państwa spadną o blisko 0,5 mld zł.

 

Wzrosną również nakłady na naukę, obronność i kwestie społeczne. W zadaniach przewidzianych w projekcie budżetu znajduje się także zwiększenie o ponad 2 mld zł środków na wynagrodzenia dla grup pracowniczych, które od 2010 r. były objęte tzw. „zamrożeniem" wynagrodzeń.

 

W 2016 r. zostaną wypłacone jednorazowe dodatki pieniężne dla niektórych emerytów, rencistów, osób pobierających świadczenia i zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe lub nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Łączny koszt wypłaty szacuje się na ok. 1,4 mld zł. Szczegóły w tym zakresie przedstawił prowadzący obrady Trójstronnej Komisji jej przewodniczący, minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

 

Po wysłuchaniu prezentacji resortu finansów uczestniczący w posiedzeniu Komisji przedstawiciele organizacji pracodawców reprezentowanych w TK poprosili o wyjaśnienie niektórych wątków, a ich główne wątpliwości wzbudzał przyjęty do konstrukcji projektu ustawy budżetowej na przyszły rok wskaźnik inflacji. Czas przewidziany ustawowo na przedstawienie stanowisk do projektu ustawy budżetowej na 2016 r. przez partnerów społecznych, trwa.

 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 16-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: