submenu
content

Forum Dialogu Obywatelskiego

25-06-2015

Forum Dialogu Obywatelskiego odbyło się 25 czerwca w Sali im. A.Bączkowskiego w gmachu MPiPS. W tym samym czasie w Sejmie posłowie przyjęli ustawę powołującą Radę Dialogu Społecznego.

 

Mechanizmy znane z funkcjonowania Komisji Trójstronnej w sposób naturalny koncentrują się wokół relacji między pracownikami a pracodawcami. Nie są zatem wystarczające dla skutecznego reprezentowania pozostałych członków społeczeństwa obywatelskiego. Uczestnicy Forum zastanawiali się nad stworzeniem mechanizmu dialogu, adresowanego także do innych grup społecznych oraz nad optymalną formą dalszego instytucjonalizowania dialogu obywatelskiego.

 

 

- Alternatywą dla dialogu jest przemoc – stwierdził prof. Jerzy Hausner w otwierającym Forum wystąpieniu „Od dialogu korporatystycznego do społecznego i obywatelskiego”. – Obciążeniem dla obecnej formy dialogu jest nieuwzględnianie szerokich grup społecznych, często wykluczonych, przy nadreprezentacji wielkiego przemysłu i korporacji.  

 

 

Prof. Hausner przywołał niewątpliwe korzyści, płynące z dialogu, jak wygaszanie konfliktów społecznych czy umożliwianie przeprowadzania wielkich reform, zwracając równocześnie uwagę na jego słabości, do których zaliczył przede wszystkim jego branżowość. – Obywatelska debata jest niezbędna do odbudowania przestrzeni publicznej – skonkludował.

 

Europoseł Michał Boni mówił o roli dialogu w procesie integracji europejskiej, a współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Krzysztof Balon zapoznał słuchaczy z uwarunkowaniami organizacyjno-instytucjonalnymi dialogu w krajach europejskich. Reprezentujący trzeci sektor Jan Jakub Wygnański zastanawiał się nad nowym kształtem dialogu obywatelskiego w Polsce – to utopia, możliwość czy konieczność? Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w MPiPS Krzysztof Więckiewicz zaprezentował plany współpracy resortu z organizacjami pozarządowymi na najbliższe lata.

 

- Jestem zwolennikiem zbudowania polskiego odpowiednika Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego – powiedział minister Władysław Kosiniak-Kamysz. – Współczesny patriotyzm to wspólna odpowiedzialność za kraj. Musimy nakreślić jej ramy.

 

Minister Kosiniak-Kamysz mówił o konieczności umocnienia partycypacji społecznej w Polsce. – Deklaruję, że jeśli uda się nam wspólnie uzgodnić sposoby powiększenia podmiotowości i zwiększenia partycypacji sektora pozarządowego, uwzględnimy to w nowelizacji ustawy o pożytku publicznym. Jesteśmy również gotowi na powiększenie kompetencji Rady Działalności Pożytku Publicznego i nadanie jej większej autonomii. 

 

Forum Dialogu Obywatelskiego Forum Dialogu Obywatelskiego Forum Dialogu Obywatelskiego Forum Dialogu Obywatelskiego Forum Dialogu Obywatelskiego Forum Dialogu Obywatelskiego Forum Dialogu Obywatelskiego Forum Dialogu Obywatelskiego Forum Dialogu Obywatelskiego Forum Dialogu Obywatelskiego

Pliki do pobrania

do góry Ostatnia modyfikacja: 19-10-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: