submenu
content

Posiedzenie Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

20-07-2010

Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych na posiedzeniu w dniu 20 lipca 2010 roku podjęła uchwałę nr 39, zgodnie z którą zostały wydłużone terminy na uzgodnienie stanowisk w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, średniorocznych wskaźników wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz na przedstawienia stanowisk partnerów społecznych do założeń projektu budżetu państwa na rok 2011.

więcej

Posiedzenie Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

25-06-2010

Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych w dniu 24 czerwca 2010 r. podjęła uchwałę w sprawie weryfikacji kwot dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej. Ponadto podczas posiedzenia zostały omówione kwestie waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w 2011 r., weryfikacji kwot kryteriów dochodowych, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r., działań rządu na rzecz innowacyjności gospodarki polskiej w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższeg

więcej

Posiedzenie Prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych

26-03-2010

Problematyka sprawnego wykorzystania funduszy europejskich zdominowała obrady Prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, które odbyło się w dniu 26 marca 2010 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

więcej

Posiedzenie Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

01-03-2010

Informacje dotyczące zmian klimatycznych po szczycie w Kopenhadze, Planu Rozwoju i Konsolidacji Finansów 2010-2011 oraz reforma systemu emerytur mundurowych i rolniczych były głównymi tematami posiedzenia Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, które odbyło się 26 lutego 2010 r.  W posiedzeniu, któremu przewodniczył Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki udział wzięli Jolanta Fedak,

więcej

Informacja o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów na członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

15-02-2010

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że z dniem 15 lutego 2010 r. otwiera się procedurę wyłaniania przedstawicieli polskiego społeczeństwa obywatelskiego do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego (EKES)

więcej

Rejestrowanie wniosków o desygnowanie mediatora w Systemie Monitorowania Sporów Zbiorowych

21-01-2010

Zgodnie z projektem Elektronicznej Platformy Usług Publicznych (ePUAP) istnieje możliwość elektronicznej rejestracji wniosków o wyznaczenie mediatora. Elektroniczna rejestracja wniosków pozwala na szybki kontakt „online” z ministerstwem, dzięki czemu zainteresowane strony sporu otrzymują drogą internetową informację na temat rozpatrywanego wniosku, co w znacznym stopniu ułatwi i przyspieszy wzajemną komunikację.

więcej

Perspektywy służby zdrowia podczas Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

11-12-2009

Sytuacja w służbie zdrowia i bezpieczeństwo zdrowotne obywateli była głównym tematem posiedzenia Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Posiedzeniu, które odbyło się 10 grudnia 2009 r. przewodniczył Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej reprezentowała Minister Jolanta Fedak.

więcej

Konferencja „Poprawa funkcjonowania systemu dialogu społecznego oraz wzmocnienie instytucji i uczestników dialogu społecznego”

27-11-2009

Zapraszamy na konferencję podsumowującą realizację projektu systemowego PO KL 5.5.1 „Poprawa funkcjonowania systemu dialogu społecznego oraz wzmocnienie instytucji i uczestników dialogu społecznego”, która odbędzie się 9 grudnia br. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

więcej

Posiedzenie Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

17-11-2009

Informacje dotyczące polityki transportowej państwa, zmian klimatycznych oraz sytuacji w służbie zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli były głównymi tematami posiedzenia Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Posiedzeniu, które odbyło się 16 listopada 2009 r., przewodniczył Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki. Udział w posiedzeniu wzięli również Jolanta Fedak – Minister Pracy i Polityki Społecznej, Ewa Kopacz

więcej

Prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych

20-10-2009

Stan realizacji ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców oraz przyjęcie zasad wyłaniania kandydatów na członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na kadencję 2010-2014, były głównymi tematami posiedzenia Prezydium Trójstronnej Komisji w dniu 19 października 2009 r. W posiedzeniu, któremu przewodniczył Wicepremier, Minister Gospodarki, Waldemar Pawlak, udział wzięła Jolanta Fedak, Minis

więcej
1  ««««  6  7  8  9  10  11  12  13  14  »»»»  17
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 23-02-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: