submenu
content

Rodzina 500 plus w UE - ważna zmiana od 1 stycznia 2018 r.

06-12-2017

 

W związku z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 poz. 1428), wprowadzono zmiany w zakresie organizacji rozpatrywania spraw dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego (500+). 

 

Zmiany polegają na przekazaniu zadania w zakresu realizacji świadczeń w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z poziomu  Marszałka Województwa na poziom Wojewody, co ma zapewnić lepszą organizację rozpatrywania wniosków i wpłynąć na ich terminowe rozpatrywanie.

 

W związku z powyższym Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej przekazują wszystkie sprawy związane w tym  zakresie urzędowi wojewódzkiemu, w wyniku czego kontakt w tym zakresie z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej może być utrudniony. Tym samym, w sprawach indywidualnych po 1 stycznia 2018 r. osoby powinny kontaktować się bezpośrednio z Urzędem Wojewódzkim.

 

Jednocześnie informujemy, że Ministerstwo nie rozpatruje spraw indywidualnych oraz odwołań lub zażaleń na decyzje lub postanowienia.

 

Więcej na temat 500+ w koordynacji Rodzina 500 plus w UE. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 12-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: