submenu
content

Apel do samorządów

29-08-2017

 

Pani/Pan

Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta

 

Z informacji napływających do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika bardzo duże zainteresowanie polskich rodzin złożeniem wniosku o świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+” (oraz świadczeniami rodzinnymi i świadczeniami

z funduszu alimentacyjnego) na nowy okres świadczeniowy w pierwszym ustawowym terminie tj. do 31 sierpnia br. (złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku na nowy okres w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania ww. świadczeń).

Świadczy o tym między innymi duża dynamika wzrostu liczby składanych wniosków (zwłaszcza w drugiej połowie sierpnia) oraz raporty informujące o kolejkach w niektórych punktach przyjmowania wniosków.

 

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą aby w ostatnich dniach sierpnia wzmocnić kadrowo i w miarę możliwości wydłużyć czas pracy właściwych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przyjmowanie wniosków na powyższe świadczenia, tak aby umożliwić wszystkim zainteresowanym mieszkańcom Państwa Miast i Gmin złożenie wniosku w ww. terminie.

 

Jednocześnie przypominam, że istotne jest aby informować rodziny o tym, że aby zachować ciągłość przysługiwania świadczenia wychowawczego, wniosek na nowy okres świadczeniowy można złożyć zarówno w sierpniu, wrześniu, albo najpóźniej do końca października bieżącego roku.

 

Wniosek można złożyć bezpośrednio w gminnym organie właściwym (najczęściej jest to ośrodek pomocy społecznej w miejscu zamieszkania). Wniosek można złożyć także przez internet, bez potrzeby osobistej wizyty w urzędzie – tą drogą wniosek można złożyć poprzez bankowość elektroniczną, poprzez ministerialną platformę internetową Emp@tia, poprzez PUE ZUS, a także przez ePUAP.

 

Jednocześnie składam serdeczne podziękowania Państwu za pracę i dotychczasową sprawną organizację oraz przebieg procesu przyjmowania wniosków na nowy okres świadczeniowy. Z informacji, które otrzymuję wynika, że obsługa procesu przyjmowania wniosków na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres przebiega sprawnie i bez większych zakłóceń. Dlatego też zwracam się z uprzejmą prośbą, aby Państwo odpowiednio docenili wydajną pracę i duże zaangażowanie pracowników podległych Państwu jednostek organizacyjnych w proces przyjmowania wniosków, wydawania decyzji oraz wypłaty świadczeń polskim rodzinom.

 

z wyrazami uznania

 

Elżbieta Rafalska

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

 

 

Pliki do pobrania

do góry Ostatnia modyfikacja: 12-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: