submenu
content

Gorzowscy seniorzy z wizytą w MRPiPS

15-05-2018

Działania rządu na rzecz seniorów, przywrócenie wieku emerytalnego, waloryzacja świadczeń, aktywizacja społeczna osób starszych – to tylko niektóre tematy poruszone podczas wtorkowego spotkania minister Elżbiety Rafalskiej z seniorami ze Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim.

 

„Przez te dwa lata tyle się zmieniło w Polsce. Tak ogromna nadzieja wstąpiła w ludzi” – tak spotkanie z szefową MRPiPS rozpoczął Augustyn Wiernicki, prezes Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Seniorzy chwalą reformy

 

Prezes Stowarzyszenia skierował pod adresem minister Elżbiety Rafalskiej słowa uznania za realizację potrzebnych reform i programów społecznych, w tym programów „Rodzina 500+” i „Senior+”.

 

Dziękując za te słowa, szefowa MRPiPS zauważyła, że jest jeszcze wiele problemów do rozwiązania.

 

-„Nie da się wszystkiego w dwa, a nawet trzy lata zrobić po takim długim okresie oczekiwania na to, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości przejął stery. To zawsze wymaga czasu” – mówiła minister Elżbieta Rafalska.

 

O przywróceniu wieku emerytalnego

 

Spośród zmian, jakie zaszły w ostatnim czasie, szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej w pierwszej kolejności wymieniła przywrócenie wieku emerytalnego.

 

- „Z tej reformy w znacznej części korzystają te osoby, które były poza rynkiem pracy, a nie te, które chciały zakończyć aktywność zawodową” – mówiła minister Elżbieta Rafalska.

 

- „Po tej naszej przełomowej polityce rodzinnej drugą grupą, która najbardziej potrzebuje największego wsparcia, są seniorzy. To są też emeryci, szczególnie ci o bardzo niskich świadczeniach” – dodała szefowa MRPiPS.

 

„Senior+” i ASOS z myślą o seniorach

 

Minister Elżbieta Rafalska podkreśliła, że ważną rolę odgrywa również aktywizacja osób starszych.

 

- „Chodzi m.in. o tworzenie i zapewnienie funkcjonowania dziennych domów i klubów „Senior+” oraz rozwój dedykowanej osobom starszym infrastruktury społecznej. Realizujemy również program ASOS, w ramach którego do seniorów kierujemy bardzo bogatą ofertę”.

 

Rozwój placówek „Senior+”

 

Przypomnijmy – w wyniku podstawowego i dodatkowego naboru ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2018 do samorządów trafi w sumie ponad 61 mln zł, w tym przeszło 45,89 mln zł na utworzenie nowych placówek „Senior+” i ponad 15,1 mln zł na zapewnienie funkcjonowania istniejących już dziennych domów i klubów „Senior+”.

 

W efekcie powstanie 287 nowych placówek „Senior+” (90 dziennych domów i 197 klubów), a 230 już istniejących takich placówek (156 dziennych domów i 74 klubów), zapewniających łącznie 5951 miejsc, otrzyma dofinansowanie na zapewnienie bieżącego funkcjonowania.

 

Uzupełniający nabór ofert

 

Dzięki ogłoszonemu ostatnio uzupełniającemu naborowi ofert zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego mogą jeszcze ubiegać się o dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji programu „Senior+”. Do pozyskania jest jeszcze ponad 16,41 mln złotych.

 

Usługi opiekuńcze z programu „Opieka 75+”

 

W odpowiedzi na zachodzące procesy demograficzne Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowało również program „Opieka 75+", który ma być dodatkowym wsparciem dla samorządów. Celem Programu jest zwiększenie godzin usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej z mniejszych miejscowości.

 

Program zapewnienia osobom w wieku 75 lat+ wsparcie i pomoc adekwatną do potrzeb wynikających z wieku i stanu zdrowia w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych. Bardzo ważną rolę odgrywa tu także poprawa jakości życia tych osób. Na dofinansowanie w ramach programu „Opieka 75+” zapotrzebowanie zgłosiło ok. 680 gmin.

 

Razem z III sektorem

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w realizacji działań na rzecz osób powyżej 60 roku życia wspiera także organizacje pozarządowe. Celem Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (Program ASOS) jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej w środowisku lokalnym.

 

Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych mogą ubiegać się o dofinansowanie od 20 do 200 tysięcy zł w ramach 4 priorytetów, takich jak: edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- jak i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszychczy Usługi społeczne dla osób starszych.

 

W ramach edycji 2017 konkursu ASOS dofinansowanie otrzymało 370 ofert, na łączną kwotę 37 998 992,78 zł, a wzięło w nich udział ok. 179 413 osób starszych.

 

Aktywność gorzowskich seniorów

 

W ramach tegorocznej edycji programu ASOS Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim realizuje projekt Seniorem być to radośnie żyć, czyli program wsparcia i opieki na rzecz osób 60+ w Klubie Seniora i dla niesamodzielnych seniorów w ich domach. Projekt skierowany jest do 90 seniorów z terenu Gorzowa Wlkp. i przyległych miejscowości (woj. lubuskie). Rozpoczął się 1 marca i potrwa do 31 grudnia br.Na realizację projektu Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w wysokości 177,5 tys. zł.

 

Realizowany w Gorzowie i okolicach projekt został podzielony na dwa moduły. Pierwszy z nich – Klub Seniora "Promenada Życia" – jest adresowany do poruszających się samodzielnie 45 osób w wieku 60+. Drugi – „Mobilne wsparcie opiekunów i psychologa w domach seniorów” – jest z kolei dedykowany niesamodzielnym 45 osobom w wieku 60+ (głównie z chorobami otępiennymi, neurologicznymi i narządu ruchu).

 

Bogata oferta dla seniorów

 

W ramach pierwszego modułu przewidziano m.in.: opiekę animatorów i opiekuna ds. osób starszych, a także codzienne wyżywienie (śniadanie i obiad), zajęcia rekreacji ruchowej; zajęcia teatralne i umuzykalniające. zajęcia umiejętności psychospołecznych i komunikacyjnych z psychologiem, działanie Klubu Wolontariatu Seniorów, wyjścia kulturalne do kina i teatru, wspólne obchody urodzin lub imienin, Wigilię z paczkami, biwak jesienny, zabawę andrzejkową i sylwestrową. W tej bogatej ofercie znalazła się również wycieczka krajoznawcza do Warszawy, podczas której seniorzy odwiedzili minister Elżbietę Rafalską.

 

W ramach modułu II niesamodzielni seniorzy mogą liczyć na wsparcie opiekunów z dojazdem do domu (w tym zajęcia typu manualnego, intelektualnego, ruchowego i rozrywkowego, rozmowę, towarzyszenie seniorowi, przygotowanie i podanie posiłku itp.), a także wsparcie psychologiczne – również z dojazdem do domu.

 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 22-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: