submenu
content

Senior+: spotkania z samorządowcami

10-11-2017

W dniu 8 listopada br. odbyły się spotkania informacyjne nt. Programu „Senior+” oraz zmian w systemie pomocy społecznej w województwach: mazowieckim oraz świętokrzyskim. W spotkaniu w Warszawie udział wzięła Pani Elżbieta Bojanowska, Wiceminister Rodziny oraz Pan Sylwester Dąbrowski, Wicewojewoda Mazowiecki, natomiast w Kielcach w spotkaniu uczestniczył Pan Andrzej Bętkowski, Wicewojewoda Świętokrzyski.

 

W spotkaniu w Warszawie wzięło udział ponad stu samorządowców z województwa mazowieckiego. Pani Minister przekazała informację, że „Senior+” w kolejnym roku będzie finansowany kwotą 80 milionów złotych oraz podkreśliła, iż spotkania z udziałem samorządowców będą realizowane na terenie całego kraju. W części pierwszej spotkania wydarzenia się na Programie Wieloletnim Senior – na lata 2015-2020, który od roku 2017 realizowany jest we współpracy z urzędami wojewódzkimi. Strategicznym założeniem programu jest zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie liczby miejsc w placówkach „Senior+”. Informacje o Programie „Senior+” znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny. Zaprezentowano również dobre praktyki „Seniora+”: wypowiedzi oraz występy artystyczne osób z placówek „Seniora+” z Błonia oraz z Komorowa w gminie Wieniawa.

 

W części drugiej konferencji omówiono inne programy, ujęte również w rządowym programie całościowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Samorządy mogą otrzymać wsparcie finansowe na realizację niektórych zadań, jak: mieszkania chronione, domy dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży oraz środowiskowe domy samopomocy.

 

Równocześnie, w Kielcach odbyło się spotkanie w województwie świętokrzyskim. Konferencję dotyczącą rządowego programu „Senior+” - edycja 2018 otworzył w urzędzie wojewódzkim wicewojewoda Andrzej Bętkowski.

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-08-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: