submenu
content

Bliżej Funduszy Europejskich - w województwie małopolskim

09-03-2018

W Krakowie, 9 marca 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie regionalne w ramach cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich”, poświęcone projektom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) realizowanym na terenie województwa małopolskiego, w zakresie działań nadzorowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

 

W konferencji wzięli udział Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, przedstawiciele MRPiPS oraz przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie, Małopolskiej Komendy OHP, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych.

 

W projektach realizowanych w województwie małopolskim w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 1 270 osób młodych (w tym 118 osób niepełnosprawnych) otrzymało wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, w tym:

  • 1 007 osób uzyskało kwalifikacje zawodowe lub nabyło kompetencje niezbędne na rynku pracy,
  • 181 osób podjęło pracę lub rozpoczęło prowadzenie działalności gospodarczej,
  • 94 osoby podjęły kształcenie lub szkolenie.

 

W projekcie realizowanym przez Centralny Zarząd Służby Więziennej w woj. małopolskim 847 więźniów zostało objętych wsparciem aktywizacyjnym w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych a 562 osadzonych podjęło zatrudnienie.

 

Natomiast 100 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej zostało objętych wsparciem szkoleniowym mającym na celu uzyskanie specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego.

 

W ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój w województwie małopolskim Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA udzieliło 16 podmiotom ekonomii społecznej pożyczek na kwotę 1,9 mln zł.

 

Podczas konferencji przedstawiciele MRPiPS zaprezentowali główne kierunki wsparcia udzielanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, planowane zmiany w programie oraz harmonogram działań zaplanowanych do realizacji do końca 2018 r. MRPiPS ogłosiło w bieżącym roku 6 konkursów. Obecnie możliwe jest aplikowanie o środki w ramach konkursu na projekty w ramach Gwarancji dla Młodzieży oraz konkursu dotyczącego szkoleń z zakresu streetworkingu dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej. Do końca 2018 r. MRPiPS planuje ogłosić kolejne 9 konkursów na łączną kwotę około 88 mln zł. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej: www.efs.mrpips.gov.pl.

 

W sesji poświęconej ekonomii społecznej udział wzięli przedstawiciele: Banku Gospodarstwa Krajowego, Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA, Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej – Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, Spółdzielni Socjalnej Równość oraz Fundacji Targ Pietruszkowy.

 

O doświadczeniach w zatrudnianiu młodzieży, biorącej udział w projektach OHP w ramach Gwarancji dla Młodzieży, opowiedział przedstawiciel pracodawców tj. Firma Euro-Trade z Krakowa, głos zabrała również uczestniczka projektu realizowanego przez OHP.

O zaletach unijnego wsparcia mówili beneficjenci Programu: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

 

Konferencja w Krakowie była szóstym, z zaplanowanych piętnastu spotkań regionalnych. Kolejne spotkanie odbędzie się już 27 marca w Gdańsku.

 

Relacje z poszczególnych wydarzeń można śledzić na stronie internetowej www.EFS.mrpips.gov.pl/konferencje.

 

Zdjęcia z wydarzenia. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: