submenu
content

Zmiany terminu ogłoszenia wyników naboru

12-01-2018

 

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych – Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że wyniki otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020  zostaną ogłoszone w terminie późniejszym. 

 

Szczegóły tutaj:

 

1. https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5528,9543,otwarty-nabor-partnerow.html

2. http://niepelnosprawni.gov.pl/art,808,otwarty-nabor-partnerow

3. https://efs.mrpips.gov.pl/wiadomosci/otwarty-nabor-partnerow-w-celu-wspolnej-realizacji-projektu-w-ramach-dzialania-2.6-po-wer

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 19-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: