submenu
content

Spotkanie „Bliżej Funduszy Europejskich” w Poznaniu

07-11-2017

17 listopada 2017 r. w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbędzie się drugie spotkanie regionalne z cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcone projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

W konferencji wezmą udział przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu, Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.

 

Spotkanie zostało podzielone na trzy główne bloki tematyczne odpowiadające wybranym obszarom, za które odpowiada MRPiPS w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój:

  • wsparcie na rzecz włączenia społecznego i „Gwarancji dla młodzieży”
  • wsparcie osób niepełnosprawnych
  • wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

 

Przedstawiciele resortu rodziny przedstawią informację o planowanych do ogłoszenia konkursach, w których możliwe będzie aplikowanie o środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Do kogo skierowane jest spotkanie?

Na spotkanie zapraszamy wszystkich przedstawicieli podmiotów realizujących lub zainteresowanych realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działań nadzorowanych przez MRPiPS (m. in. przedstawiciele: jst, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorców).

 

Termin i miejsce spotkania: 17 listopada 2017 r., Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18

 

Agenda spotkania

 9.30 – 10.00

Rejestracja uczestników

10.00 – 11.30

Sesja powitalna / projekty realizowane przez OHP oraz CZSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój

11.30 – 12.30

Sesja poświęcona projektom konkursowym w ramach „Gwarancji dla Młodzieży” i włączenia społecznego

12.30 – 12.50

Przerwa kawowa

12.50 – 13.20

Sesja poświęcona wsparciu osób niepełnosprawnych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój

13.20 – 14.20

Sesja poświęcona ekonomii społecznej w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój

14.20 – 15.00

Obiad

 

Zarejestruj się na spotkanie regionalne w Poznaniu

 

Informacje dodatkowe: 

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-08-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: