submenu
content

Konferencja „Bliżej Funduszy Europejskich”

21-09-2017

21 września 2017 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcona projektom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Konferencja inaugurowała cykl spotkań regionalnych poświęconych Funduszom Europejskim organizowany przez MRPiPS.


W konferencji  wzięli udział przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce, m.in. Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Banku Gospodarstwa Krajowego, Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Konferencję otworzył minister Krzysztof Michałkiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. - "Cykl konferencji ma na celu przybliżenie projektów, które realizujemy w ramach funduszy europejskich. Zależy nam na tym, aby spojrzeć na te projekty z perspektywny ludzi, a nie słupków, czy wskaźników". - powiedział wiceminister Michałkiewicz. 

 

 

 

W pierwszej części omówiono wybrane projekty realizowane przez MRPiPS, m.in. projekt  „Wsparcie realizacji badań panelowych osób w wieku 50 lat i więcej w międzynarodowym projekcie Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)” oraz projekty z zakresu pomocy społecznej – „Krajowa Sieć Reintegracji - wzmocnienie instytucji   zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego” i „Narzędzie agregowania i monitorowania danych w obszarze włączenia społecznego”.

Dalsza część konferencji została podzielona na trzy sesje tematyczne odpowiadające wybranym obszarom, za które odpowiada MRPiPS w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój:

  • wsparcie osób niepełnosprawnych,
  • wsparcie podmiotów ekonomii społecznej,
  • wsparcie na rzecz włączenia społecznego i „Gwarancji dla młodzieży”.


Fundusze Europejskie na rzecz osób niepełnosprawnych

 

W sesji poświęconej wsparciu osób niepełnosprawnych przedstawiciele Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) omówili elementy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Programie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz stan realizacji projektów skierowanych do osób niepełnosprawnych. Przeprowadzono debatę na temat wsparcia osób niepełnosprawnych w PO WER, w której wzięli udział przedstawiciele BON i organizacji pozarządowych. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się również z założeniami projektów realizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Konferencja „Bliżej Funduszy Europejskich” Konferencja „Bliżej Funduszy... Konferencja „Bliżej Funduszy Europejskich” Konferencja „Bliżej Funduszy... Konferencja „Bliżej Funduszy Europejskich” Konferencja „Bliżej Funduszy... Konferencja „Bliżej Funduszy Europejskich” Konferencja „Bliżej Funduszy... Konferencja „Bliżej Funduszy Europejskich” Konferencja „Bliżej Funduszy... Konferencja „Bliżej Funduszy Europejskich” Konferencja „Bliżej Funduszy... Konferencja „Bliżej Funduszy Europejskich” Konferencja „Bliżej Funduszy... Konferencja „Bliżej Funduszy Europejskich” Konferencja „Bliżej Funduszy... Konferencja „Bliżej Funduszy Europejskich” Konferencja „Bliżej Funduszy... Konferencja „Bliżej Funduszy Europejskich” Konferencja „Bliżej Funduszy... Konferencja „Bliżej Funduszy Europejskich” Konferencja „Bliżej Funduszy... Konferencja „Bliżej Funduszy Europejskich” Konferencja „Bliżej Funduszy...
do góry Ostatnia modyfikacja: 22-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: