submenu
content

Gdzie po bezpłatną poradę prawną?

25-06-2013

Mapa bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego to serwis internetowy, który zawiera informacje o różnego rodzaju instytucjach świadczących nieodpłatnie porady prawne i obywatelskie oraz umożliwia ich wyszukiwanie.

 

Opracowana została w ramach projektu systemowego „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce” przez Instytut Spraw Publicznych we współpracy z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Projekt ma charakter partnerski. Liderem Partnerstwa, a zarazem inicjatorem i beneficjentem projektu, jest Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Partnerami projektu są także Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS oraz Związek Biur Porad Obywatelskich.

 

Internetowa mapa poradnictwo prawnego i obywatelskiego powstała jako wyszukiwarka pomocy prawnej i korzysta z zebranej dotychczas wiedzy o podmiotach udzielających takiej pomocy w Polsce.

 

W aplikacji umieszczonych zostało ponad 5.000 podmiotów wraz z danymi teleadresowymi oraz opisem zakresu działania, z których mogą skorzystać wszystkie osoby poszukujące bezpłatnej pomocy prawnej. Dzięki mapie dowiemy się też więcej na temat rodzajów instytucji, które świadczą w Polsce poradnictwo i specyfiki ich funkcjonowania.

 

Wyszukiwać można zarówno wg lokalizacji, jak i rodzaju instytucji. Ujęto instytucje zarówno publiczne jak i niepubliczne. Wyszukiwanie podmiotów możemy zawęzić na przykład tylko do granic województwa albo miasta. To jednak nie jedyna innowacja jaka została przewidziana w serwisie. Jej ważnym elementem jest też wyszukiwarka wg rodzaju problemu, z którym chcielibyśmy udać się po poradę. Dzięki niej szybciej znajdziemy pomoc adekwatną do naszego przypadku.

 

Serwis umożliwia wszystkim użytkownikom weryfikację zamieszczonych w niej treści oraz pozwala zgłosić nową instytucję do bazy.

 

Zapraszamy do korzystania: mapaporadnictwa.org 

do góry Ostatnia modyfikacja: 20-10-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: