submenu
content

Polska w czołówce krajów o najniższym bezrobociu

31-01-2018

4,4% - tyle w grudniu ub.r. wyniosła wg Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce. To o 0,1 pkt. proc. mniej niż miesiąc wcześniej. W Unii Europejskiej stopa bezrobocia w listopadzie wynosiła 7,3%. W strefie euro osiągnęła wartość 8,7%.

 

W grudniu ub.r. stopa bezrobocia w 28 krajach Unii Europejskiej wyniosła 7,3%, czyli tyle samo jak przed miesiącem  i o 0,9 pkt. proc. mniej niż przed rokiem.

 

Polska znalazła się wśród 6 krajów o najniższej stopie bezrobocia, ze wskaźnikiem na poziomie 4,4%. W stosunku do listopada stopa bezrobocia spadła o 0,1%. Natomiast w porównaniu do grudnia 2016 roku jest mniejsza o 1,1 pkt. proc. (wynosiła wtedy 5,5 proc.).

 

Zgodnie z szacunkami Eurostatu, liczba osób bezrobotnych w Polsce, w grudniu ubiegłego roku wynosiła 763 tys. wobec 779 tys. miesiąc wcześniej. W 2016 roku było to 941 tys. osób.

 

Widoczny jest również spadek bezrobocia wśród kobiet. Według danych Eurostatu w grudniu 2017 roku stopa bezrobocia wśród pań wyniosła 4,5%. Oznacza to, że w stosunku do listopada 2017 r. spadła o 0,1 pkt. proc. W porównaniu do grudnia 2016 r. spadek wyniósł 1 pkt. proc.

 

Najniższą stopę bezrobocia we wszystkich krajach UE odnotowano w Czechach (2,3%), Niemczech oraz na Malcie (3,6%). Najwyższą natomiast zaobserwowano w Grecji (20,7% -  dane za październik), oraz w Hiszpanii (16,4%).

Polska w czołówce krajów o najniższym bezrobociu Polska w czołówce krajów o...
do góry Ostatnia modyfikacja: 19-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: