submenu
content

List z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

25-01-2018

Szanowni Państwo,

 

przypadający 27 stycznia Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia upamiętnia podpisanie 99 lat temu przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. Właśnie to wydarzenie jest powszechnie uznawane za początek polskich Publicznych Służb Zatrudnienia.

 

Obchody Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia przewidziała ustawa z 16 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Od 8 lat 27 stycznia jest okazją do wyrażenia słów uznania pod adresem Pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia za ich zaangażowanie w realizację polityki rządu w dziedzinie zatrudnienia, w tym za zapewnienie skutecznej pomocy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, a także efektywną współpracę z pracodawcami zgłaszającymi zapotrzebowanie na nowych pracowników.

 

Obecna sytuacja na rynku pracy przedstawia się bardzo korzystnie. Dystans Polski do średniej w Unii Europejskiej w zakresie głównych wskaźników opisujących sytuację na rynku pracy z roku na rok jest coraz mniejszy. Systematycznie rośnie zatrudnienie i znacząco spada bezrobocie.

 

W II kwartale 2017 roku współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 69,7 (w III kwartale 69,9%) i był o 3,6 punktu procentowego niższy niż w całej UE. W końcu listopada 2017 w urzędach pracy było zarejestrowanych 1 067,7 tys. osób. To o 18,7% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. To najniższy poziom od 1991 roku.

 

Niezwykle cieszy, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec grudnia 2017 roku wyniosła 6,6%, co oznacza, że w stosunku do tego samego miesiąca przed rokiem spadła o 1,6 punktu procentowego.

 

Przywołane dane wskazują, że Polakom żyje się coraz lepiej, a wspólny wysiłek wielu podmiotów – w tym Pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia – wkładany w poszukiwanie rozwiązań i rozwiązywanie trudnych problemów współczesnego rynku pracy przynosi wymierne efekty.

 

Dziękując za dotychczasowe zaangażowanie w realizację polityki zatrudnienia, z całego serca życzę wszystkim Pracownikom Publicznych Służb Zatrudnienia sukcesów w codziennej pracy, satysfakcji z wykonywanych zadań oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

Z wyrazami szacunku

 

Elżbieta Rafalska

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

List z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia List z okazji Dnia Pracownika...
do góry Ostatnia modyfikacja: 18-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: