submenu
content

Posiedzenie Rady Rynku Pracy

30-11-2017

29 listopada 2017 r. Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uczestniczył w posiedzeniu Rady Rynku Pracy, organu opiniodawczo-doradczego ministra właściwego do spraw pracy. Na posiedzeniu przedstawiciele Głównego Inspektoratu Pracy omówili temat „Skuteczność walki z nielegalnym zatrudnieniem”, który wywołał szeroką dyskusję.Członkowie Rady Rynku Pracy zgodnie opowiedzieli się za koniecznością uszczelnienia przepisów dotyczących zatrudnienia, likwidacji występujących patologii oraz zwiększeniem uprawnień PIP do kontrolowania legalności zatrudnienia.

 

Następnie przedstawiona została prezentacja rozwiązań wykonanych w systemach IT obszaru Publicznych Służb Zatrudnienia na potrzeby obsługi procesu i monitoringu zatrudniania cudzoziemców.

 

Dokonano także oceny funkcjonowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz przedstawiono propozycje zmian w tym zakresie, wynikające z postulatów zgłaszanych zarówno przez partnerów społecznych, jak i urzędy pracy.

 

Zaprezentowano również informację na temat inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia pn. „Europejskie Dni Pracodawców”, które miały miejsce w dniach 13-24 listopada 2017 r.

 

Zdjęcia z wydarzenia. 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 12-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: