submenu
content

Spotkanie z przedstawicielami Publicznych Służb Zatrudnienia z Łotwy

24-11-2017

W dniu 23 listopada 2017 r. Pan Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej spotkał się z delegacją łotewskich Publicznych Służb Zatrudnienia z Łotwy, której przewodniczyła Pani Aiga Balode, Zastępca Dyrektora Krajowej Agencji Zatrudnienia. 

 

Celem spotkania była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk na temat działań podejmowanych przez łotewskie i polskie publiczne służby zatrudnienia  oraz pogłębienie wiedzy o efektywnych politykach rynku pracy.

 

Pan Minister Szwed podkreślił, że w obecna sytuacja na rynku pracy w naszym kraju jest bardzo dobra, a stopa  bezrobocia jest najniższa od 26 lat.  Zwrócił również uwagę na różnicę w organizacji Publicznych Służb Zatrudnienia na Łotwie i w Polsce, co stanowi dobrą płaszczyznę do wymiany poglądów na temat rynku pracy oraz funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia.
 

Łotewskie PSZ funkcjonują, odmiennie niż w polskich,  w ramach scentralizowanego systemu zarządzania.  Krajowa Agencja Zatrudnienia znajduje się pod nadzorem Ministerstwa Opieki Społecznej Republiki Łotewskiej. Składa się z centrali i 28 lokalnych urzędów pracy. Centrala odpowiada za strategiczne planowanie i zarządzanie, a lokalne urzędy pracy świadczą usługi na rzecz klientów.

 

Podczas dwudniowej wizyty delegacja łotewska miała również okazję spotkać się z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie oraz Urzędu Pracy m.st. Warszawy i zapoznać się praktycznymi aspektami działania Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce

do góry Ostatnia modyfikacja: 16-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: