submenu
content

Bezrobocie znów w dół, aktywność zawodowa w górę

24-11-2017

Rosnące wskaźniki zatrudnienia i aktywności zawodowej, spadek liczby bezrobotnych i  bezrobocie na poziomie 4,7% – taki obraz sytuacji na rynku pracy w III kwartale br. wyłania się ze wstępnych danych najnowszego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności.

 

- "To kolejne z rzędu badanie, które pokazuje dobrą sytuację na rynku pracy. Bardzo nas cieszy, że rośnie wskaźnik zatrudnienia, spada liczba osób bezrobotnych i maleje stopa bezrobocia. Oby te tendencje się utrzymywały" – mówi Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

 

Wzrost aktywności zawodowej

 

Według danych BAEL współczynnik aktywności zawodowej w III kwartale br. wyniósł 56,7%. To o 0,4 pkt. proc. więcej niż w tym samym okresie przed rokiem. Największy wzrost współczynnika aktywności zawodowej wystąpił
w województwach opolskim i wielkopolskim (o 1,8 i 1,7 pkt. proc.).

 

Rosnący wskaźnik zatrudnienia

 

Rośnie również wskaźnik zatrudnienia. W III kwartale br. wyniósł on 54%. To o 1 pkt. proc. więcej niż w tym samym okresie rok temu i jednocześnie o 0,1 pkt. proc. więcej niż w drugim kwartale tego roku. W porównaniu z poprzednim kwartałem większy wzrost wskaźnika zatrudnienia najczęściej częściej dotyczy grup wiekowych: 45-59/64 i 60/65+.
W tym przypadku mowa o wzroście na poziomie – odpowiednio – 0,7 i 0,4 pkt. proc.

 

Zatrudnienie w regionach

 

W stosunku do II kwartału br. największy wzrost wskaźnika zatrudnienia został odnotowany w województwie opolskim i pomorskim (w obu przypadkach o 0,9 pkt. proc.). W porównaniu z III kwartałem 2016 roku jest jeszcze bardziej znaczący wzrost wskaźnika zatrudnienia został odnotowany w województwie opolskim (wzrost o 2,2%)
i wielkopolskim (wzrost o 2,3%).

 

Więcej pracujących

 

Liczba pracujących w III kwartale br. wyniosła 16 mln 510 tys. W stosunku do analogicznego okresu przed rokiem  zwiększyła się o 244 tys. osób, w tym 79 tys. kobiet i 165 tys. mężczyzn.

 

Wzrost w sektorze usługowym

 

W stosunku do poprzedniego kwartału wzrost liczby pracujących dotyczy sektora usługowego. W tej grupie przybyło 149 tys. pracujących.

  

Status zatrudnienia

 

Biorąc pod uwagę status zatrudnienia, największy wzrost dotyczy pomagających członków rodzin. W III kwartale br. było ich 472 tys. W stosunku do poprzedniego kwartału oznacza liczba pomagających członków rodzin zwiększyła się o 25 tys. osób (5,6%). Przybyło też pracujących z grupy „pracodawcy i pracujący na własny rachunek”. W III kwartale br. było ich 2 mln 925 tys., a więc o 43 tys. więcej niż od kwietnia do czerwca.

 

Wyraźny spadek liczby bezrobotnych

 

W ostatnim kwartale 2016 roku liczba osób bezrobotnych według BAEL spadła poniżej 1 miliona. W okresie od kwietnia do czerwca br. liczba osób bezrobotnych spadła do poziomu 863 tys. osób. III kwartał br. przyniósł dalszy spadek. Liczba osób bezrobotnych w III kwartale wyniosła 818 tys.

 

Rekordowo niska stopa bezrobocia

 

Stopa bezrobocia – liczona zgodnie z metodologią BAEL – jest rekordowo niska. W trzech pierwszych miesiącach br. wyniosła 5,4%. W drugim kwartale osiągnęła poziom 5%. Z kolei w okresie od lipca do września spadła do 4,7%. Dla porównania w analogicznych okresach rok i dwa lata temu stopa bezrobocia była na poziomie – odpowiednio – 5,9 i 7,1%. Największy spadek stopy bezrobocia w stosunku do II kwartału br. wystąpił w województwie lubuskim i wielkopolskich (w obu regionach o 0,8 pkt. proc.) oraz świętokrzyskim (o 0,5 pkt. proc.).

 

Niskie bezrobocie rejestrowane

 

Pod koniec III kwartału br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy wyniosła 1 mln 117 tys. osób. Była więc o 35 tys. niższa niż trzy miesiące wcześniej i  jednocześnie o 207 tys. niższa niż w analogicznym okresie rok temu.

do góry Ostatnia modyfikacja: 12-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: