submenu
content

V Posiedzenie Zespołu monitorującego Gwarancje dla młodzieży

24-11-2017

20 listopada 2017 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej miało miejsce V posiedzenie Zespołu monitorującego Gwarancje dla młodzieży. W skład Zespołu, którego przewodniczącym jest Sekretarz Stanu Stanisław Szwed, wchodzą przedstawiciele instytucji wspierających młodzież na rynku pracy oraz przedstawiciele organizacji młodzieżowych i młodzieżowych struktur partnerów społecznych.

 

Zasadniczą konkluzją spotkania jest obserwowana ciągła poprawa sytuacji młodzieży na rynku pracy – we wrześniu 2017 r. stopa bezrobocia osób do 24 roku życia spadła do 13,9%. Warto odnotować, że w styczniu 2014 r., na początku wdrażania Gwarancji dla młodzieży, czyli ogólnoeuropejskiego postulatu zapewnienia wszystkim niepracującym, nieuczącym się  i nie szkolącym się młodym oferty pracy, aktywizacji lub dalszej nauki w ciągu 4 miesięcy, stopa ta była blisko dwukrotnie wyższa i przekraczała 27%.

 

Oprócz prezentacji danych statystycznych dotyczących poszczególnych form aktywizacji, spotkanie pozwoliło przedyskutować istotne kwestie związane ze wspieraniem młodzieży: poruszono między innymi tematykę nowych konkursów na projekty aktywizacyjne, które ogłaszane będą w najbliższym czasie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jak również możliwość szerszego adresowania działań Ochotniczych Hufców Pracy do młodych zarejestrowanych w urzędach pracy. Zaprezentowano także wyniki badania efektywności działań aktywizacyjnych, finansowanych ze środków europejskich bazujące na II raporcie wskaźnikowym „Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”.

 

Kolejne spotkanie Zespołu odbędzie się w I połowie 2018 r.

V Posiedzenie Zespołu... Spotkanie - Gwarancje dla...
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: