submenu
content

Europejski Dzień Równej Płacy

03-11-2017

W piątek 3 listopada 2017 r. obchodzony jest Europejski Dzień Równej Płacy. Jest to data symbolicznie wyrażająca skalę nierówności płacowych między kobietami i mężczyznami w Unii Europejskiej. Na podstawie danych Eurostatu, Komisja Europejska ustanawiana co roku dzień, od którego kobiety w Europie pracują do końca roku kalendarzowego za darmo, podczas gdy mężczyźni nadal otrzymują swoje wynagrodzenie.

 

Według najnowszych dostępnych danych Eurostatu (2014) luka płacowa, liczona jako różnica średniej stawki godzinowej brutto między mężczyznami i kobietami w polskiej gospodarce wynosi 7,7% na niekorzyść kobiet. Średnia różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn na poziomie UE-28 wynosi 16,7% na niekorzyść kobiet.

 

Luka płacowa jest rezultatem nałożenia na siebie wielu czynników o charakterze prawnym, społecznym i kulturowym determinujących sytuację kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Są wśród nich różnice obiektywne takie jak wykształcenie, doświadczenie zawodowe, czy wykonywany zawód, ale również czynniki, takie jak: segregacja na rynku pracy (więcej kobiet niż mężczyzn pracuje w niskopłatnych i mniej prestiżowych sektorach i zawodach), czy też dłuższe pozostawanie poza rynkiem pracy w przypadku kobiet (związane np. z opieką nad dziećmi, osobami zależnymi) oraz szybsze przechodzenie przez kobiety na emeryturę.

 

Aby móc skutecznie i w perspektywie długoterminowej zwalczać nierówności w zakresie płac między kobietami a mężczyznami, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało ogólnodostępną aplikację komputerową „Równość płac”, pozwalającą w łatwy sposób oszacować różnice w wynagrodzeniach pracowników, z uwzględnieniem ich płci, wieku, wykształcenia oraz innych wybranych cech. Aplikacja ma za zadanie pomagać pracodawcom w kształtowaniu świadomej oraz niedyskryminującej ze względu na płeć polityki płacowej i jest dostępna na stronie Ministerstwa pod linkiem https://www.mpips.gov.pl/narzedzie-do-mierzenia-luki-placowej.

 

Zachęcamy firmy i pracodawców do prowadzenia transparentnej polityki wynagrodzeń oraz do monitorowania sytuacji płacowej pracowników, aby uniknąć przypadków ewentualnego niesprawiedliwego traktowania w obszarze wynagrodzeń.

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: