submenu
content

Posiedzenie Rady Rynku Pracy

21-09-2017

Kolejne posiedzenie Rady Rynku Pracy odbyło się 21 września 2017 roku. Uczestniczył w nim sekretarz stanu Stanisław Szwed.

 

Na posiedzeniu przedstawiono projekt planu finansowego Funduszu Pracy na 2018 rok oraz projekt planu finansowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na 2018 rok. Przedstawiono propozycje Ministerstwa dot. wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 i członkowie jednogłośnie przyjęli Uchwałę w sprawie priorytetów podziału i planu wydatkowania środków KFS na 2018 rok.

 

Zaprezentowano także informację na temat przygotowania projektu Programu współpracy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018-2020.

Posiedzenie Rady Rynku Pracy w dniu 21 września 2017 r. Posiedzenie Rady Rynku Pracy w... Posiedzenie Rady Rynku Pracy w dniu 21 września 2017 r. Posiedzenie Rady Rynku Pracy w... Posiedzenie Rady Rynku Pracy w dniu 21 września 2017 r. Posiedzenie Rady Rynku Pracy w... Posiedzenie Rady Rynku Pracy w dniu 21 września 2017 r. Posiedzenie Rady Rynku Pracy w... Posiedzenie Rady Rynku Pracy w dniu 21 września 2017 r. Posiedzenie Rady Rynku Pracy w... Posiedzenie Rady Rynku Pracy w dniu 21 września 2017 r. Posiedzenie Rady Rynku Pracy w...
do góry Ostatnia modyfikacja: 19-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: