submenu
content

Stopa bezrobocia w sierpniu 7,1%

06-09-2017

 

Stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła wg szacunków ministerstwa rodziny 7,1%, czyli tyle samo, co miesiąc wcześniej. W porównaniu do ubiegłego roku zmniejszyła się o 1,3 pkt. proc. Tak niskiego bezrobocia w sierpniu nie było od 1991 r.

 

Liczba bezrobotnych w końcu sierpnia 2017 roku wyniosła 1 137,3 tys. osób i w porównaniu do lipca br. spadła o 2,6 tys. osób. Spadek miał miejsce w 9 województwach, najsilniej w: kujawsko-pomorskim (o 1,2%, czyli 1 tys. osób) oraz wielkopolskim (o 0,9 %, czyli 0,6 tys. osób).

 

Liczba bezrobotnych w końcu sierpnia  była o 209,5 tys. osób niższa niż przed rokiem (spadek o 15,6%).

 

Pracodawcy zgłosili do urzędów pracy w sierpniu 152,2 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. To o 15,3 tys. (11,2%) więcej w stosunku do lipca br.

 

Wzrost liczby zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w sierpniu br. w porównaniu do lipca br. miał miejsce w 14 województwach. Oscylował w przedziale od 4,0% (wzrost o 0,2 tys. ofert) w województwie warmińsko-mazurskim  do 32,6% (wzrost o 1,8 tys. ofert) w województwie zachodniopomorskim

 

W sierpniu br. stopa bezrobocia wyniosła 7,1% - od 1991 r. wskaźnik bezrobocia w sierpniu nigdy nie był tak niski. Spadek stopy bezrobocia (o 0,1 pkt. proc.) odnotowano w 4 województwach (kujawsko-pomorskim, łódzkim, opolskim i wielkopolskim). W 10 województwach natężenie bezrobocia w stosunku do lipca nie zmieniło się, a w 2 województwach wskaźnik bezrobocia wzrósł o 0,1 punktu procentowego (w lubuskim i pomorskim).

 

Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 4,1%) utrzymuje się w województwie wielkopolskim, najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (12%).

Stopa bezrobocia w sierpniu 7,1% Stopa bezrobocia w sierpniu 7,1%

Pliki do pobrania

do góry Ostatnia modyfikacja: 12-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: