submenu
content

Lato z OHP

04-08-2017

Bogatą i różnorodną ofertę zatrudnienia i wypoczynku przygotowały Ochotnicze Hufce Pracy na tegoroczne wakacje.

 

Z roku na rok młodzieży zgłaszającej się do OHP jest coraz więcej. Zależy jej nie tylko na pieniądzach, ale również na zdobyciu doświadczenia zawodowego. W wyniku współpracy z pracodawcami OHP pozyskały jak dotąd ponad 35 tys. miejsc pracy dla osób w wieku od 15 do 25 roku życia, uczniów, studentów, bezrobotnych. OHP proponują im zatrudnienie między innymi w: handlu, promocji, gastronomii, rolnictwie (zbiór owoców i warzyw), usługach, przetwórstwie spożywczym, ale również w innych branżach.

 

Po oferty pracychętni mogą się zgłaszać do Młodzieżowych Biur Pracy i Punktów Pośrednictwa Pracy w całym kraju, gdzie gromadzone są bazy pracodawców chcących zatrudnić uczniów lub studentów w lecie. Niemniej, są także propozycje pracy na stałe. W poszukiwaniu pracy w krajach UE oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinie, Szwajcarii pomagają jej z kolei – w ramach sieci EURES – doradcy i asystenci EURES zatrudnieni w OHP.

 

Inną formą pozyskania zatrudnienia jest udział w giełdach i spotkaniach rekrutacyjnych organizowanych przez OHP. To jedne z najlepszych form znalezienia zarówno pracy, jak i pracownika odpowiadającego wymaganiom pracodawcy. Przede wszystkim liczy się tutaj bezpośredni kontakt z pracodawcą i możliwość natychmiastowego sprawdzenia przedstawionej oferty oraz uzyskania dodatkowych informacji.

 

Stawki dla młodych ludzi są zróżnicowane; najniższe wynagrodzenie to 13 złotych brutto za godzinę. Miesięcznie młodzież może zarobić 2 tys. zł brutto, choć oczywiście zdarzają się wyższe wynagrodzenia, wszystko zależy od pracodawcy.

 

Mimo trwających wakacji można także korzystać ze wsparcia doradców zawodowych, którzy zupełnie nieodpłatnie badają predyspozycje zawodowe, doradzają jaki wybrać zawód, pomagają w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, przygotowują do rozmów kwalifikacyjnych, pokazująmetody i techniki aktywnego poszukiwania pracy i omawiają specyfikę lokalnych rynków pracy.

 

Chętni mogą wziąć udział w wielu różnych kursach lub szkoleniach organizowanych przez Ośrodki Szkolenia Zawodowego OHP zdobywając nowe kwalifikacje zawodowe, np. magazyniera, sprzedawcy, spawacza, operatora koparko-ładowarki, pracownika biurowego, kelnera, kucharza czy cukiernika.

 

Ochotnicze Hufce Pracy przygotowały również bogatą ofertę wypoczynku dla swoich uczestników oraz dzieci z lokalnych środowisk. Są to różnego rodzaju wycieczki, rajdy rowerowe, wyjścia do kin, teatrów i muzeów, zajęcia w świetlicach i gry sportowe na boiskach, a także półkolonie. Dzięki temu dzieci i młodzież mają pożytecznie zagospodarowany czas wolny, dobrze i zdrowo wypoczywają przy okazji rozwijając zainteresowania.

 

Działania OHP są prowadzone we współpracy z samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, urzędami pracy, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami pomocy społecznej, oddziałami Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

do góry Ostatnia modyfikacja: 19-10-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: