submenu
content
Konferencja na temat pośrednictwa pracy Konferencja na temat pośrednictwa... Konferencja na temat pośrednictwa pracy Konferencja na temat pośrednictwa... Konferencja na temat pośrednictwa pracy Konferencja na temat pośrednictwa... Konferencja na temat pośrednictwa pracy Konferencja na temat pośrednictwa... Konferencja na temat pośrednictwa pracy Konferencja na temat pośrednictwa...

Konferencja na temat pośrednictwa pracy

28-06-2013

Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Sekretarz Stanu dr hab. Jacek Męcina wzięli udział w konferencji, poświęconej państwowym służbom zatrudnienia. Konferencja odbyła się 28 czerwca 2013 r. w warszawskim Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Uczestnikami byli przedstawiciele środowiska nauki, zajmujący się problematyką rynku pracy, pracownicy państwowych służb zatrudnienia i MPiPS oraz reprezentanci pracodawców.

 

- Kończymy prace nad zmianami w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - powiedział minister Kosiniak-Kamysz - dlatego jest jeszcze czas, by uwzględnić rekomendacje z dzisiejszego spotkania, żeby pośrednictwo pracy było skuteczniejsze, a urzędy lepiej postrzegane przez klientów i pracodawców.

 

Minister przypomniał też, że UE przeznaczy specjalne fundusze na walkę z bezrobociem wśród osób bezrobotnych.  Polska otrzyma ok 2 mld zł. - Będziemy się starali jak najskuteczniej wykorzystać te środki w 10 regionach, gdzie stopa bezrobocia w tej grupie wiekowej przekracza 25 proc., ale mamy także możliwość przekazania 10 proc. z tej kwoty do pozostałych regionów - dodał minister Kosiniak-Kamysz.

 

Uczestnicy konferencji dyskutowali m.in. na temat zakresu danych, niezbędnych do przyjęcia oferty pracy przez urzędy. Wyniki eksperymentu naukowego, przeprowadzonego w urzędach, przedstawiła dr Joanna Tyrowicz z Uniwersytetu Warszawskiego ze swoimi studentami. Rozesłali oni maile do pośredniaków z całego kraju, że młoda firma poszukuje pracowników. Blisko dwie trzecie urzędów (60 proc.) w ogóle nie odpowiedziało na zgłoszenie. A większość z pozostałych poprosiło o uzupełnienie danych przesłanych przez pracodawcę poprzez uzupełnienie formularza.

 

W dyskusji, jaka się wywiązała, przedstawiciele urzędów pracy dowodzili, że wymagane dane są niezbędne, z uwagi na konieczność zweryfikowania pracodawcy i zapewnienie bezpieczeństwa poszukującym zatrudnienia bezrobotnym. - Państwo musi dbać o bezpieczeństwo obu stron, nie tylko o wygodę pracodawców - stwierdziła Irena Mazek z Departamentu Rynku Pracy MPiPS.

 

- Myślimy o tym, aby odbiurokratyzować pewne elementy - podsumował wiceminister Męcina. - Możliwe, ze część danych będzie fakultatywna, a część obligatoryjna. Doświadczenia urzędów pracy wskażą, jak daleko można zderegulować składane oferty.

 

Eksperyment z naukowego i etycznego punktu widzenia skrytykowała prof. Elżbieta Kryńska z Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Rozmawiano także o problemie osób trwale bezrobotnych, takich, którym nie zależy na znalezieniu pracy, tylko na dającym pewne przywileje statusie bezrobotnego i o funkcjonowaniu publicznych służb zatrudnienia, w kontekście zbyt wielu klientów przypadających na jednego pracownika urzędu.

 

- Mając do wyboru zwiększenie zatrudnienia w urzędach i zmniejszenie obciążeń, wybieram drugie rozwiązanie - stwierdził min. Kosiniak-Kamysz, mając na myśli plany przekazania części zadań niepublicznym agencjom zatrudnienia. System profilowania osób bezrobotnych pozwoli na skupienie się na osobach aktywnych, chcących znaleźć pracę, przy jednoczesnej współpracy z ośrodkami pomocy społecznej, integracji społecznej czy organizacjami pozarządowymi w przypadku osób trwale wykluczonych z rynku pracy, potrzebujących wsparcia innego rodzaju.

 

Wszyscy zgodzili się co do konieczności lepszej współpracy pracodawców ze służbami zatrudnienia.

do góry Ostatnia modyfikacja: 20-06-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: