submenu
content
Program „Młodzi na rynku pracy”/ fot.J. Szczepaniak Program „Młodzi na rynku pracy”/... Program „Młodzi na rynku pracy”/ fot.J. Szczepaniak Program „Młodzi na rynku pracy”/... Program „Młodzi na rynku pracy”/ fot.J. Szczepaniak Program „Młodzi na rynku pracy”/... Program „Młodzi na rynku pracy”/ fot.J. Szczepaniak Program „Młodzi na rynku pracy”/... Program „Młodzi na rynku pracy”/ fot.J. Szczepaniak Program „Młodzi na rynku pracy”/... Program „Młodzi na rynku pracy”/ fot.J. Szczepaniak Program „Młodzi na rynku pracy”/...

Program „Młodzi na rynku pracy”

31-05-2012

MPiPS rozpoczęło Program „Młodzi na rynku pracy”, który jest pakietem działań inicjowanych bezpośrednio przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a także podejmowanych wspólnie z instytucjamii rynku pracy, w celu szeroko zakrojonego wsparcia osób młodych w wejściu na rynek pracy. Projekt pilotażowy programu „Twoja Kariera – Twój Wybór” przetestuje wzorcowy schemat pracy z osobami bezrobotnymi do 30 roku życia oraz sprawdzi w praktyce innowacyjne narzędzia służące zwiększaniu aktywności, samodzielności i mobilności osób młodych.

 

Za cel strategiczny Programu przyjęto wypracowanie mechanizmów wsparcia ludzi młodych, w tym absolwentów na rynku pracy.
Osiągnięcie celu strategicznego będzie możliwe poprzez realizację celów operacyjnych, obejmujących konkretne kierunki działań:

  1. Przetestowanie nowego modelu obsługi młodych bezrobotnych.
  2. Przetestowanie nowych instrumentów aktywizacji zawodowej.
  3. Pomoc w zdobyciu kwalifikacji zawodowych i podjęciu zatrudnienia przez osoby młode poprzez zastosowanie pakietu działań najbardziej adekwatnych dla osób do 30 roku życia wchodzących na rynek pracy lub mających trudności w dotarciu do zatrudnienia.
  4. Rozwijanie współpracy partnerów (instytucje publiczne i niepubliczne, organizacje branżowe, pracodawcy, przedsiębiorcy) na rzecz promowania poradnictwa zawodowego i planowania kariery zawodowej.
  5. Aktywizacja Akademickich Biur Karier i rozwijanie ich współpracy z instytucjami rynku pracy w podejmowaniu działań wspierających rozpoczęcie aktywności zawodowej przez studentów i absolwentów wyższych uczelni.
  6. Zwiększenie dostępu do informacji o możliwościach podejmowania pracy w instytucjach sektora publicznego.
  7. Zwiększenie dostępu do informacji o możliwościach podejmowania praktyk zawodowych.

     

- Testujemy skuteczne formy wsparcia. indywidualne podejście do osób bezrobotnych, spersonalizowane wsparcie kariery - powiedział Minister Władysław Kosiniak-Kamysz podczas spotkania ze starostami i przedstawicielami samorządów z 23 powiatów, które wezmą udział w programie pilotażowym „Twoja Kariera – Twój Wybór". Test dotyczy nowych na rynku pracy form wsparcia:, m.in. bonów przesiedleniowych czy stażowych oraz dostosowania kursów i szkoleń do realnych potrzeb osób bezrobotnych, a także zapotrzebowania lokalnego rynku pracy.

 

Projekt pilotażowy programu „Twoja Kariera – Twój Wybór” przetestuje wzorcowy schemat pracy z osobami bezrobotnymi do 30 roku życia oraz sprawdzi w praktyce innowacyjne narzędzia służące zwiększaniu aktywności, samodzielności i mobilności osób młodych.

W projekcie wezmą udział bezrobotni do 30 roku życia, zarejestrowani w powiatowym urzędzie pracy. Liczba urzędów pracy biorących udział w pilotażu oraz liczba uczestników pilotażu jest uzależniona od możliwości budżetowych Funduszu Pracy.
Uczestnik pilotażu skorzysta z przygotowanej dla niego oferty, na którą składać się będą usługi rynku pracy i wyselekcjonowane instrumenty określone w ustawie oraz nowe instrumenty testowane w drodze pilotażu, którymi są:
1. indywidualne wsparcie opiekuna,
2. promesa aktywizacji młodych:
2.1. bon stażowy,
2.2. bon szkoleniowy,
2.3. bon na kształcenie zawodowe lub policealne,
2.4. bon na kształcenie podyplomowe,
2.5. bon dla pracodawcy za zatrudnienie absolwenta szkoły wyższej,
3. dotacja na zasiedlenie.

 

- Podstawowe pytanie, na jakie muszą odpowiedzieć sobie publiczne służby zatrudnienia brzmi: jak zapewnić większą efektywność działań? Ten program jest odpowiedzią. - powiedział Sekretarz Stanu Jacek Męcina, prezentujac założenia programu. - Wspónie podejmujemy ambitne i trudne zadanie - wsparcie młodzieży na rynku pracy.

 

Program przewiduje wprowadzenie innowacyjnej metody pracy z klientem, polegającej na objęciu osoby bezrobotnej intensywną, spersonalizowaną pomocą przez powiatowy urząd pracy od pierwszego dnia, w którym następuje rejestracja w urzędzie. Działania te adresowane będą wyłącznie do osób, które nie przekroczyły 30 roku życia i rejestrują się w powiatowym urzędzie pracy po raz pierwszy. W trakcie rejestracji bezrobotnemu zostanie przydzielony opiekun, który będzie mu towarzyszył przez okres niezbędny do momentu wprowadzenia go na rynek pracy.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 20-10-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: