submenu
content

Prezydent podpisał nowelizację przepisów dot. prewencji wypadkowej

17-11-2017

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Tym samym zostały doprecyzowane zasady realizowanej przez ZUS prewencji wypadkowej.

 

Nowelizacja dotychczasowych przepisów oznacza w praktyce unormowanie trybu i zasad finansowania ze środków Funduszu Wypadkowego zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Jest to tyle istotne, że wcześniejsze regulacje były zbyt enigmatyczne i wymagały uszczegółowienia.

 

Poziom finansowania

 

Nowelizacja ustala finansowanie prewencji wypadkowej na poziomie 1 proc. należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe.

 

ZUS wspólnie z CIOP

 

 W myśl procedowanych przez parlament regulacji, zasady konkursów dla przedsiębiorców, którzy chcą polepszyć warunki pracy, będzie ustalał prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nowelizacja normuje także współpracę ZUS z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym. To właśnie CIOP zostaną przekazane zadania związane z merytoryczną oceną składanych przez przedsiębiorców projektów.

 

Duże zainteresowanie przedsiębiorców

 

W latach 2013-2016 z dofinansowania projektów, poprawiających warunki pracy i zwiększających bezpieczeństwo, skorzystało ponad tysiąc przedsiębiorstw. 

 

Ze względu na popularność dofinansowania, liczbę składanych wniosków przez przedsiębiorców, a przede wszystkim na rosnącą wysokość kwoty przeznaczonej konieczne stało się unormowanie zasad i trybu przyznawania dofinansowania na poziomie przepisów powszechnie obowiązujących.

 

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2018 roku.

do góry Ostatnia modyfikacja: 12-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: